MEGSZENTELT NÉV

"Mi Atyánk, ki vagy a mennyekben. Szenteltessék meg a te neved." (Máté evangéliuma 6:9)Isten nevének megszentelése megköveteli, hogy a legfőbb lényhez intézett szavakat tiszteletteljesen ejtsük ki. "Szent és rettenetes az Ő neve." (Zsolt 111:9) Soha, semmilyen körülmény között ne ejtsük ki könnyelműen az Istenség címeit és megnevezéseit. Amikor imádkozunk, a magasságos Isten fogadótermébe lépünk, szent félelemmel és tisztelettel kell hát eléje járulnunk. Az Úr jelenlétében az angyalok befedik arcukat. A kerubok és a tündöklő, szent szeráfok mély hódolattal közelítik meg trónját. Mennyivel inkább kell tehát nekünk - halandó, bűnös lényeknek - tiszteletteljesen járulnunk Urunk és Alkotónk elé! Az Úr nevének megszentelése azonban ennél sokkal többet jelent. Mi is, akár Jézus kortársai, külsőleg a legmélyebb tiszteletet tanúsíthatjuk Isten iránt, közben mégis minduntalan megszentségteleníthetjük nevét. Az Úr neve "irgalmas és kegyelmes Isten, késedelmes a haragra, nagy irgalmasságú és igazságú. aki megbocsát hamisságot, vétket és bűnt." (Mózes második könyve 34:5-6)

Krisztus egyházáról írva van: "így hívják majd őt: az Úr a mi igazságunk." (Jer 33:16) Ezt a nevet kapja meg Krisztus minden követője. Ez a név Isten gyermekeinek öröksége, hiszen a családtagok az apa neve után kapják a nevüket. Jeremiás próféta Izráel súlyos nyomorgattatásának és megpróbáltatásának idején így esedezett: "Mi a te nevedről neveztetünk, ne hagyj el minket!" (Jer 14:9) Ezt a nevet szentnek tartják a mennyei angyalok és az el nem bukott világok lakói. Amikor így imádkozunk: "Szenteltessék meg a te neved", akkor azt kérjük, hogy a mi világunkban, bennünk szenteltessék meg. Isten a gyermekének ismer el minket az emberek és angyalok előtt. Esedezz hát, hogy ne hozz szégyent arra a szent, szép névre, amelyről neveztetsz. (Jak 2:7) Isten az Ő képviselőjeként küld bennünket a világba. Minden cselekedetünkkel Isten nevét kell hirdetnünk. Ez a kérésünk, az Atya nevének megszentelése arra szólít, hogy az Ő jellemével rendelkezzünk. Csakis akkor tudjuk megszentelni Isten nevét, ha életünkkel és jellemünkkel pontosan Isten életét és jellemét képviseljük. Ezt csakis Krisztus kegyelmének és igazságosságának, isteni jellemének elfogadása által érhetjük el.