AZ ÚR GONDOT VISEL GYERMEKEIRE

"Vessed az Úrra a te terhedet, ő gondot visel rád, és nem engedi, hogy valamikor ingadozzék az igaz." (Zsoltárok 55:23)A kemény munka egyhangú körforgásában a leggyengébb, a legegyszerűbb emberek is az Úr munkatársai lehetnek, részesülhetnek jelenlétének vigaszában és fenntartó kegyelmében. Ne merítsék ki magukat lázas aggodalmaskodással és szükségtelen óvatossággal! Dolgozzanak napról napra, és végezzék el lelkiismeretesen azt a feladatot, amelyet a gondviselő Isten kijelölt nekik! És Ő gondot fog viselni rájuk. Az Úr gondoskodik minden teremtményéről. Szereti mindnyájukat, és nem tesz különbséget, kivéve, hogy azok iránt viseltetik a leggyengédebb szánalommal, akiknek az élet legsúlyosabb terheit kell hordaniuk. Hozzátok a gondotokat, örömötöket, szükségleteiteket és aggodalmaitokat s mindazt, ami nyom és kínoz, Isten elé! Terheiteket sohasem találja nehezeknek, soha ki nem fáraszthatjátok Őt. Ő, aki a hajatok szálát is számon tartja, nem közömbös gyermekei szükségletei iránt. Vigyétek őhozzá mindazt, ami a szíveteket nyomja.

Senki terhe nem oly nehéz, hogy ne bírná el, mert hiszen Ő tart fenn világokat, kormányozza a világmindenség ügyeit. Békességünk feltételei közül egyik sem oly jelentéktelen, hogy ne részesítené figyelemben. Élettapasztalataink egyetlen fejezete sem oly homályos, hogy el ne olvashatná; nem lehet olyan nehéz helyzetünk, hogy meg ne oldhatná. Legkisebb tanítványát sem érheti kár, nem kínozhatja gond a szívünket, nem érhet öröm, és őszinte ima nem hagyhatja el ajkunkat, amely iránt ne viseltetne közvetlen érdeklődéssel. "Meggyógyítja a megtört szívűeket, és bekötözi sebeiket" (Zsoltárok 147:3). Isten és minden egyes lélek között oly gyengéd és bensőséges a viszony, mintha kívüle más ember nem volna, akiért szeretett Fiának életét áldozta. Az Úr senkire nem helyez elviselhetetlen terheket. Minden egyes teher súlyát felbecsüli, mielőtt gyermekei szívére helyezné azokat. Szerető mennyei Atyánk így szól minden egyes munkásához: "Vessed az Úrra a te terhedet, ő gondot visel rád" (Zsoltárok 55:23). A terhek hordozói higgyenek abban, hogy Isten minden terhet elhordoz helyettük, nagyot és kicsit egyaránt.

NAPOK | 01. | 02. | 03. | 04. | 05. | 06. | 07. | 08. | 09. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16. | 17. | 18. | 19. | 20. | 21. | 22. | 23. | 24. | 25. | 26. | 27. | 28. | 29. | 30.

Szólj hozzá!