A BŰNÖS FELEMELÉSE

"De majd nagyobb kegyelmet ád; ezért mondja:
Az Isten a kevélyeknek ellenük áll, az alázatosoknak pedig kegyelmet ád."
(Jakab 4:6)Máriát nagyon bűnösnek tekintették, Krisztus azonban ismerte az életét alakító körülményeket. A remény minden szikráját kiolthatta volna a lelkében, de nem tette, sőt Ő emelte föl a kétségbeesésből, a romlásból. Hétszer dorgálta meg a nő szívét és értelmét uraló démonokat; ezt Mária hallotta. Hallotta Jézus erős kiáltását Atyjához az ő érdekében. Tudta, mennyire sérti a bűn az Ő szeplőtlen tisztaságát, s az Ő erejével győzött. Amikor ügye az emberek szemében reménytelennek tűnt, Krisztus meglátta Máriában a képességet a jóra. Látta jellemének jobb vonásait. A megváltási terv nagy lehetőségekkel ruházta fel az emberiséget, és Máriában ezek a lehetőségek váltak valóra később. Jézus kegyelme által az asszony az Isteni természet részese lett. Aki elbukott, akinek értelme démonok lakhelye volt, az a szolgálattal, barátsággal nagyon közel került a Megváltóhoz. Mária volt az, aki a lábánál ült, és tanult tőle. Mária volt az, aki a drága kenetet a fejére öntötte, lábát könnyeivel mosta. Mária állt a kereszt mellett, s követte Őt a sírig. Feltámadása után Mária jött elsőként a sírhoz. Mária hirdette elsőnek a feltámadott Megváltót.

Jézus minden lélek körülményéit ismeri. Mondhatod: bűnös vagyok, nagyon bűnös. Az lehetsz, de minél rosszabb vagy, annál inkább szükséged van Jézusra. Ő nem fordul el a síró, megtört szívű emberektől. Senkinek sem mondja el mindazt, amit kibeszélhetne, de minden remegő léleknek megparancsolja, hogy vegyen bátorságot. Ingyen megbocsát mindenkinek, aki bocsánatért és megújulásért jő hozzá. A menedékért hozzá forduló embert Jézus a vádaskodó, viszálykodó nyelvek fölé emeli. Sem ember, sem gonosz angyal nem vonhatja felelősségre ezeket a személyeket. Krisztus egyesíti őket a saját Isteni-emberi természetével. Akik rendíthetetlen állhatatossággal igyekeznek megszerezni a krisztusi jellemvonásokat, azokhoz Isten angyalokat küld, hogy nagyobb ismeretre tanítsák őket Jézus jelleméről, munkájáról, hatalmáról, kegyelméről és szeretetéről. Ekként válnak az Ő természetének részeseivé.


Szólj hozzá!