A VILÁG VILÁGOSSÁGA

"Kelj fel, világosodjál, mert eljött világosságod, és az Úr dicsősége rajtad feltámadt." (Ézsaiás 60:1)A kereszténység társadalmi kapcsolatok révén kerül érintkezésbe a világgal. Mindenki, aki már részesült az Isteni világosságban, árassza azt azoknak ösvényére, akik nem ismerik az élet Világosságát. A Krisztus kegyelme által megszentelt társadalmi erőnket fejlesztenünk kell, hogy lelkeket nyerjünk meg a Megváltónak. Hadd lássa a világ, hogy nem foglalnak le önző módon saját érdekeink, hanem arra vágyunk, hogy másokkal is megoszthassuk áldásainkat és kiváltságainkat. Lássák, hogy vallásunk nem tesz közömbössé vagy szőrszálhasogatóvá. Mindazok, akik vallják, hogy megtalálták Krisztust, szolgáljanak úgy, ahogyan Ő tette az emberek javáért. Ne legyen rólunk a világnak olyan benyomása, hogy a keresztények bús, örömtelen emberek. Ha tekintetünket Jézusra szegezzük, meg fogjuk látni a könyörületes Üdvözítőt, akinek arcáról fény árad ránk.

Ahol az Ő Lelke uralkodik, ott béke lakozik. Ott öröm is lesz, mert az Istenben való nyugodt, szent bizalom él a szívben. Krisztus örvend, ha követői megmutatják, hogy bár emberek, de az Isteni természet részesei. Nem szobrok, hanem élő férfiak és nők. Az Isteni kegyelem harmatától felfrissült szívük megnyílik, és kitárul az igazság Napja előtt. A rájuk áradó világosságot visszatükrözik másokra a krisztusi szeretettől fénylő tetteikben. A szentek és mártírok hitvallását megörökítette a krónika a későbbi nemzedékek áldására. A szentség és rendíthetetlen becsületesség példaképeinek története fennmaradt, hogy bátorságot öntsön azokba, akiknek ma kell bizonyságot tenniük Istenről. Nemcsak önmagukért kapták az erőt és az igazságot, hanem hogy általuk Isten ismerete bevilágíthassa a Földet. Ha Isten e nemzedék idején is adott szolgáinak világosságot, akkor azt árasztaniuk kell a világra. Olyan csatornákká kell válnunk, amelyek által az Úr világosságot és kegyelmet küldhet a világra. A teljes gyülekezetnek tökéletes egységben kellene működnie, hogy élő és tevékeny missziós eszköz lehessen, olyan, amelynek munkáját a Szentlélek készteti és irányítja.


Szólj hozzá!