JOBB ÍGÉRETEK

''Most azonban annyival kiválóbb szolgálatot nyert, amennyivel jobb szövetségnek közbenjárója, amely jobb ígéretek alapján köttetett.'' (Zsidókhoz írt levél 8:6)Isten felszólította az Izraelitákat, hogy ne veszítsék szem elől a parancsolatokat, mert csak úgy nyerhetnek áldásokat és erőt, ha engedelmeskednek azoknak. Tanúi voltak a törvény áhítatot keltő fenségű kihirdetésének, és remegtek a hegy előtt. Ám csak néhány hét telt el, máris megszegték Istennel kötött szövetségüket, és leborulva imádták a faragott képet. Nem remélhették Isten tetszését egy olyan szövetség útján, amelyet megszegtek. Most azonban, amikor belátták bűnösségüket, és hogy bocsánatra van szükségük, tudatára ébredtek annak, hogy nem lehetnek meg ama Megváltó nélkül, aki az ábrahámi szövetségben jelentette ki magát, és az áldozati felajánlásokban vetítette előre árnyékát. Most a hit és a szeretet Istenhez kötözte őket, mint a bűn kötelékéből való szabadítóhoz. Most már előkészültek arra, hogy értékeljék és becsüljék az új szövetség áldásait. Az ószövetség üzenete ez: Engedelmeskedj, és élsz! ''És adám nékik parancsolataimat. amelyeket az ember, ha cselekszik, él azok által.'' (Ezékiel 20:11; 3Mózes 18:5) De ''átkozott, aki meg nem tartja e törvényt, hogy cselekedje.'' (Mózes ötödik könyve 27:26) Az új szövetséget ''jobb ígéretekre'' adták; a bűn bocsánatának és Isten kegyelmének ígéretére, hogy megújítsa a szívet, és összhangba hozza Isten törvényének alapelveivel. Az új szövetség áldásai pusztán irgalmasságra alapoztak a gonoszság megbocsátásánál.

A bűnüket megvalló alázatos szívűek irgalmasságot, kegyelmet és megnyugvást találnak. Megszűnik-e igazságos lenni Isten, amikor irgalmat tanúsít a bűnös iránt? Gyalázatot hoz-e szent törvényére, és ettől fogva elnézi-e annak megrontását? Isten igaz, és nem változik. Az üdvösség feltételei mindenkor ugyanazok. Örök életet ad azoknak, akik hajlandók készséggel engedelmeskedni Isten törvényének. Az új szövetség idején az örök élet elnyerésének feltétele ugyanaz, mint az ószövetségben, a tökéletes engedelmesség. Az új és jobb szövetségben Krisztus betöltötte a törvényt, hogy kiváltsa azokat a törvényszegőket, akik hit által személyes Megváltójuknak fogadják el Őt. A jobb szövetségben Isten Krisztus vére által megtisztít minket a bűntől.