KRISZTUSI ÉLET

''Aki azt mondja, hogy őbenne marad, annak úgy kell járnia, amint ő járt.'' (1János 2:6)Az evangéliumot nemcsak elméletként, hanem eleven erőként kell közvetíteni, mint ami megváltoztatja az ember életét. Isten azt kívánja, hogy kegyelmének elfogadói tanúi legyenek az Ő hatalmának. Az Úr azt akarja, hogy tegyünk tanúbizonyságot arról a tényről, hogy Ő nem elégedhet meg addig, amíg az emberi nemzetség tagjai meg nem térnek, és nem foglalják el újra helyüket szent kiváltságaikban, mint Isten fiai és leányai. Isten népe gyermekeinek világosan el kell különülnie a világtól, mint akik teljes odaadással és tiszta szívvel szolgálják Őt, nem tulajdonítják maguknak a dicsőséget, és emlékeznek arra, hogy ünnepélyes szövetségkötésben fogadalmat tettek az Úr, és kizárólag az Úr szolgálatára. Isten tökéletességet kíván gyermekeitől. Törvénye a saját jellemének hasonmása, és minden jellem mértéke. Ezt a mércét mindenki megismerheti; és megtudhatja, milyen emberekkel akarja Isten benépesíteni az országát. Krisztus földi élete Isten törvényének tökéletes ábrázolása volt.

Amikor azok jelleme, akik Isten gyermekeinek vallják magukat, hasonló lesz Krisztuséhoz, akkor engedelmeskedni fognak Isten parancsolatainak. Az Úr bízhat bennük, és azok közé sorolhatja őket, akik a mennyei családját fogják alkotni. Krisztus igazságának dicsőséges palástjába öltözötten helyük lesz a király lakomáján. Joguk lesz ahhoz, hogy a vérrel megmosott sokaság közé álljanak. Mindent Krisztus példájának fényében kell szemlélnünk. Ő az igazság. Ő az igazi világosság, amely megvilágosít minden embert, aki e világra jő. Figyeljetek szavaira, kövessétek példáját önmegtagadásban és önfeláldozásban. Tekintsetek Krisztus érdemeire, jellemének dicsőségére, amellyel bír, azért, hogy nektek ajándékozza, reátok ruházza. Akik Krisztust követik, nem élnek a kedvteléseiknek. Az emberi mértékegységek csak gyenge nádszálak. Az Úr mértékegysége a jellem tökéletessége.