KRISZTUS ENGESZTELÉSÉNEK MEGPECSÉTELÉSE

''Akiben van a mi váltságunk az Ő vére által, a bűnnek bocsánata az Ő kegyelmének gazdagsága szerint.'' (Efézusbeliekhez 1:7)Amellett, hogy a kereszten függő Krisztus bűnbánatra készteti az embert a törvényszegés miatt - hiszen akinek Isten megbocsát, azt először bűnbánatra indítja -, Isten Fia az igazságnak is eleget tett. Engesztelőáldozatként ajánlotta fel magát. Kiömlő vére és megtört teste eleget tett a megszegett törvény követeléseinek, így hidat épít a bűn okozta szakadék fölé. Azért szenvedett fizikailag, hogy megsebzett és megtört teste által befedezze a védtelen bűnöst. A kereszthalállal aratott győzelme örökre megtörte Sátán vádoló hatalmát a világegyetem felett, és elhallgattatta állításait, amelyek szerint Isten nem volt képes az önmegtagadásra, ezért arra az emberiségnek sincs szüksége. Krisztus bűn nélkül való volt, máskülönben emberi testben élt élete és kereszthalála nem ért volna többet a bűnös számára, mint bárki más embernek a halála. Miközben magára vette az emberi természetet, életét az Istenséggel egységben élte le. Módjában volt letenni az életét, mint pap, és mint áldozat is.

Szeplő nélkül ajánlotta fel magát Istennek. Krisztus engesztelése örökre megpecsételte a kegyelem örökkévaló szövetségét. Ezzel Krisztus eleget tett minden olyan feltételnek, amelytől Isten függővé tette a kegyelem szabad áradását. Megszüntetett minden olyan akadályt, amely útjában állt a kegyelem, irgalom, béke és szeretet szabad gyakorlásának Ádám legbűnösebb gyermekei iránt. Isten trónja előtt Krisztus könyörög a gyülekezetéért; könyörög mindazokért, akiket vérével megváltott. Bűnünkért hozott áldozatának erejét nem csökkenthetik sem az évszázadok, sem a korszakok. Sem élet, sem halál, sem magasság vagy mélység nem választhat el bennünket Isten szeretetétől, amely Jézus Krisztusban van. Nem azért, mert mi tartjuk Őt erősen, hanem mert Ő tart bennünket. Ha üdvösségünk saját erőfeszítéseinktől függne, sohasem üdvözülhetnénk. Azonban tőle függ, aki minden ígéretét betartja. Noha erőfeszítéseink gyengék, az Ő szeretete az idősebb fivér szeretete. Amíg fenntartjuk vele a kapcsolatot, addig senki nem ragadhat ki a kezeiből.