ÖRÖK ÉS VÁLTOZHATATLAN

''A Sion felől kérdezősködnek, arrafelé fordítják orczájukat.
Eljőnek, és odaadják magukat az Úrnak örök szövetségre, amely feledhetetlen.''
(Jeremiás 50:5)A szövetség olyan egyezség, amelyben a felek kötelezik magukat és egymást bizonyos feltételek betöltésére. Az ember a szövetség által megegyezésre jut Istennel afelől, hogy eleget fog tenni az Igében meghatározott feltételeknek. Életvitele megmutatja, hogy vajon tiszteletben tartja-e ezeket a feltételeket. Az ember mindent elnyer, ha engedelmeskedik a szövetségéhez hű Istennek. Isten a maga tulajdonságait ruházza az emberre, és képesíti őt az irgalom és együttérzés gyakorlására. Isten szövetsége biztosít minket az Úr változhatatlan jelleméről. Tisztában kell lennünk az Úr elvárásaival és kötelezettségeinkkel. Isten szövetségének feltétele ez: ''Szeresd az Urat, a te Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből és teljes elmédből; felebarátodat pedig, mint magadat.'' Ezek az élet feltételei. ''Ezt cselekedd, és élsz'' - mondta Krisztus. (Lukács evangéliuma 10:27, 28) Isten a saját ujjával írta a törvényt a kőtáblákra, és ezzel kimutatta, hogy az soha nem változtatható meg, és soha nem veszítheti érvényét. A törvény örökké megmarad, éppoly változhatatlanul, mint ahogy Isten kormányzásának elvei sem változnak.

Krisztus az életét adta, hogy az emberben helyreállíthassa az isteni képmást. Kegyelmének ereje az, ami az embereket az igazságnak való engedelmességre indítja. Testvéreim! Fogjatok össze a seregek Urával! Őt szeressétek, és neki engedelmeskedjetek! Nyugtalan idők előtt állunk, de ha keresztény testvériségben összefogunk, ha senki nem küzd az elsőbbségért, akkor Isten hatalmasan fog munkálkodni értünk. Az Úr ismeri valamennyi szükségletünket. Minden hatalom nála van. Olyan hatékonnyá teheti szolgáit, amilyet a szükség megkíván. Végtelen szeretete és szánalma soha nem változik. Mindenható fenségével elegyíti a gyöngéd pásztor szelídségét és gondoskodását. Nem kell attól félnünk, hogy nem váltja be ígéreteit. Isten az örök igazság. Soha meg nem változtatja az őt szeretőkkel kötött szövetségét. Egyházának adott ígéretei szilárdan állnak mindörökké. Egyházát örökkévaló ékességgé és a nemzedékek örömévé teszi.