ISTEN KIMONDHATATLAN AJÁNDÉKA

''Az Istennek pedig legyen hála az ő kimondhatatlan ajándékáért.'' (2Korinthus 9:15)A keresztben összpontosul Isten minden kinyilatkoztatása, amely az ember iránti szeretetét hirdeti. Hogy ez igazán mit jelent, azt nem tudja kifejezni a nyelv, nem tudja leírni a toll, az emberi értelem képtelen felfogni. A mi bűnünkért keresztre feszített, a halálból feltámadt és a Mennybe szállt Krisztus; ez a megváltás tudománya, amit ismernünk és tanítanunk kell. ''Aki, amikor Istennek formájában vala, nem tekintette zsákmánynak azt, hogy ő az Istennel egyenlő, hanem önmagát megüresíté, szolgai formát vévén föl, emberekhez hasonlóvá lévén; és amikor olyan állapotban találtatott mint ember, megalázta magát, engedelmes lévén halálig, mégpedig a keresztfának haláláig'' (Filippibeliekhez 2:6-8). ''Krisztus az, aki meghalt, sőt aki fel is támadott, aki az Isten jobbján van'' (Rómabeliekhez 8:34). ''Annak okáért ő mindenképpen üdvözítheti is azokat, akik őáltala járulnak Istenhez, mert mindenkor él, hogy esedezzék érettük'' (Zsidókhoz írt levél 7:25). Itt a végtelen bölcsesség, végtelen szeretet, végtelen jogosság és végtelen irgalom. ''Isten gazdagságának, bölcsességének és tudományának mélysége!'' (Rómabeliekhez 11:33)

Krisztus ajándékaként kapunk minden áldást. Ez az ajándék teszi lehetővé, hogy nap mint nap reánk árad Jahve jóságának kiapadhatatlan árja. A finoman árnyalt illatos virágokban is a Krisztusban kapott ajándékként gyönyörködhetünk. Ő teremtette a Napot és a Holdat. Az égboltot ékesítő csillagok között egy sincs, amelyet ne Ő teremtett volna. Minden esőcsepp, amely lehull, minden fénysugár, amely hálátlan világunkra árad, Istennek Krisztusban megmutatkozó szeretetéről tanúskodik. Mindent e kimondhatatlan nagy ajándék, Isten egyszülött Fia által kapunk. Keresztre feszítették, hogy ez a sok ajándék Isten keze munkájára áradjon. ''Amiket szem nem látott, fül nem hallott, és embernek szíve meg sem gondolt, amiket Isten készített az őt szeretőknek'' (1Korinthus 2:9). Isten kegyelmének gazdagságát szemlélve bizonyára senki nem tudja megállni, hogy fel ne kiáltson az apostollal: ''Istennek legyen hála az ő kimondhatatlan ajándékáért.''