PÉNZ NÉLKÜL ÉS INGYEN

"Hálát adok az én Istenemnek mindenkor tifelőletek az Isten ama kegyelméért, amely néktek a Krisztus Jézusban adatott." (1 Korinthusbeliekhez 1:4)Sokan reménykednek abban, hogy saját cselekedeteikkel kiérdemlik Isten kegyét. Nem fogják fel, milyen tehetetlenek. Nem fogadják el Isten kegyelmét ingyen ajándékként, hanem saját jó cselekedeteikben bíznak. A megváltó szeretet áldásait Üdvözítőnk az értékes igazgyöngyhöz hasonlította. [Lásd: Máté 13:45-46] A példázat nem ajándékként tünteti fel az igazgyöngyöt. A kereskedő minden vagyonát odaadta érte. Sokan kérdezik, hogy ez mit jelent. Hiszen a Szentírás ajándéknak mondja Krisztust. Ő valóban ajándék, de csak azoknak, akik teljesen átadják magukat neki; lelküket, testüket, értelmüket egyaránt. Krisztusnak kell adnunk önmagunkat, mert csak így tudunk minden kívánalmának készséggel engedelmeskedni. Egész lényünk, minden képességünk és adottságunk az Úré. Szenteljünk mindent a szolgálatára. Ha teljesen átadjuk magunkat neki, Krisztus a Menny minden kincsével együtt nekünk adja Önmagát. Mienk lesz a nagy értékű igazgyöngy.

A megváltás ingyen ajándék. Mégis megvehető és eladható. Az igazgyöngyöt meg lehet vásárolni ott, ahol a Menny kegyelmét árulják, pénz nélkül és ingyen. Krisztus evangéliuma olyan áldás, amelyhez minden ember hozzájuthat. A legszegényebb éppúgy megveheti az üdvösséget, mint a leggazdagabb, mert nem földi vagyon az ára. Miénk lehet, ha készségesen engedelmeskedünk Krisztusnak, ha Krisztus a saját tulajdonaiként igényt tarthat ránk. Keressük a nagy értékű igazgyöngyöt, de ne a világ piacain, és ne a világ módján! Az ára nem arany és nem ezüst, mert mindez Istené. Hagyj fel azzal az elképzeléssel, hogy földi vagy lelki kincseiddel megszerezheted az üdvösséget! Isten készséges engedelmességet kér. Isten minden ajándéka az engedelmesség feltételeként nyerhető el. Isten a Menny áldásainak sokaságát tartogatja azok számára, akik készséggel együttműködnek vele.