REFORMÁCIÓ

''Készítsétek meg az Úrnak útját, egyengessétek az Ő ösvényeit. Minden völgy betöltetik, minden hegy és halom megalacsonyíttatik; és az egyenetlenek egyenesekké, a göröngyös utak simákká lesznek.'' (Lukács evangéliuma 3:4-5)Krisztus mai hitvallói közül sokaknak szüksége van a János által itt bemutatott reformációs munkára, a szív, az elme és a lélek meg tisztítására. A helytelen szokásokkal fel kell hagyni, a görbe ösvényeket ki kell egyengetni. A göröngyös utaknak simává, az önbecsülés és büszkeség hegyeinek pedig alacsonyabbá kell válniuk. ''Megtéréshez illő'' (Máté evangéliuma 3:8) gyümölcsöket kell teremnünk. Amikor ez valósággá válik Isten hívő népe tapasztalatában, akkor majd ''minden test meglátja Istennek szabadítását'' (Lukács evangéliuma 3:6). A puszta tény, hogy a nevünk szerepel a gyülekezeti könyvben, még nem biztosítja számunkra a Mennybe való belépést. Isten azt kérdezi, hogy kihasználtad-e a lehetőségeket a szolgálatra és a keresztény jellem kiformálására. Hűségesen sáfárkodtál-e az Úr tulajdonával? Ismerve Isten veled kapcsolatos akaratát, engedelmeskedtél-e ennek az akaratnak? Kerested-e az alkalmat azok megsegítésére, akiknek szüksége volt biztató szavaidra és tetteidre?

Nincs olyan ember ezen a Földön, aki ne mutatna fel valamilyen fajta gyümölcsöt, legyen az rossz vagy jó. Krisztus viszont minden lélek számára lehetővé tette, hogy a legértékesebb gyümölcsöt teremje meg. Az Isten rendelései iránti engedelmesség és a Krisztus akarata előtt való meghajlás a szentség békességes gyümölcseit termi az ember életében. Földünk lakói értékesek Isten családja szemében. Isten a leggazdagabb mennyei ajándékot adta, hogy az emberek visszatérjenek a törvény ellen való lázadás útjáról, és beengedjék szívükbe és életükbe a mennyei elveket. Ha az emberek felismernék ezt az ajándékot, és elfogadnák Jézus áldozatát, akkor bűntetteik megbocsáttatnának, és Isten kegyelme hozzásegítené őket ahhoz, hogy életükben megteremjék a szentség csodálatos gyümölcseit. ''Minden jó fa jó gyümölcsöt terem.'' Be kell mutatnunk a világnak azokat a tiszta elveket, szent törekvéseket és nemes vágyakat, amelyek megkülönböztetnek a többi embertől, és szent, elkülönített nemzetté tesznek bennünket.