LÁTTUK ÉS HALLOTTUK

''Mi láttuk, és bizonyságot teszünk, hogy az Atya elküldte a Fiút a világ üdvözítőjéül."
(János első levele 4. fejezetének 14. verse)János, mint Krisztus tanúja, sohasem bocsátkozott szóvitába vagy fárasztó fejtegetésbe. Azt hirdette, amit tudott, látott és hallott. Szoros kapcsolata volt Jézussal; hallgatta a tanítását, és látta a hatalmas csodatetteit. Csak kevesen ismerhették meg annyira Jézus jellemének szépségét, mint János. Számára eloszlott a sötétség; reá az igazi világosság sugárzott. A Megváltó életéről és haláláról szóló tanúsága világos és hatalmas volt. A szíve túláradt a Megváltója iránti szeretetétől; az ajkára tolult bizonyságtétele, amely ellenállhatatlanul ragadta magéval a hallgatóit. Tanúsítani tudta, ''Ami kezdettől fogva volt, amit hallottunk, amit a szemünkkel láttunk, amit szemléltünk, és a kezünkkel érintettünk, az élet Igéjéről (az élet megjelent, láttuk, és tanúbizonyságot teszünk róla, hirdetjük nektek az örök életet, amely az Atyánál van, és megjelent nekünk), amit hallottunk és láttunk, hirdetjük nektek, hogy nektek is közösségetek legyen velünk, éspedig a mi közösségünk az Atyával és az Ő Fiával, Jézus Krisztussal.'' (János evangéliuma 1. fejezetének 1-3. verse)

Mindenki a saját tapasztalatából győződhet meg arról, ''hogy Isten igaz'' (János evangéliuma 3. fejezetének 33. verse). Bizonyságot tehet arról, amit ő maga látott, hallott és megérzett Krisztus hatalmából. Tanúsítani tudja, ''Segítségre volt szükségem, és azt megtaláltam Jézusban. Ő mindenféle hiányomat pótolta, a lelki éhségemet kielégítette. A Biblia a számomra Krisztus kinyilatkoztatása. Hiszek Jézusban, mert Ő az én Megváltóm. Hiszek a Bibliában, mert abból Isten szól a lelkemhez.'' Hogyan bizonyosodjunk meg Isten jóságáról és szentségéről? A zsoltáríró nem azt mondja, hogy hallgass, olvass, higgy, és így születik meg benned a megismerés, hanem, hogy ''Érezzétek [ízleljétek; az angol változat szerint], és lássátok meg, hogy jó az Úr!'' (A 34. zsoltár 8. verse) Ahelyett, hogy valaki más beszámolóját fogadnád el, próbáld ki önmagad! A tapasztalat nem más, mint a saját élményből merített ismeret. Tapasztalati vallásosságra van szükségünk. ''Ízleljétek, és lássátok meg, hogy jó az Úr!''