HATÁRTALAN ERŐ

''Isten az én erős kőváram, aki vezérli az igaz útját.'' (Sámuel második könyve 22. fejezetének 33. verse)Csupán sekélyes elképzelésünk van arról, hogy milyen erősek lehetnénk, ha összeköttetésben állnánk az erő forrásával. Újból és újból bűnbe esünk, és azt hisszük, hogy ennek mindig így kell lennie. Annyira ragaszkodunk a gyengeségünkhöz, mintha büszkék lehetnénk arra. Krisztus azt mondja, hogy az arcunkat olyanná kell tennünk, mint a kova, ha győzni akarunk. Krisztus a saját testében hordozta a bűnösségünket a kereszten. A tőle nyert erővel ellenállhatunk a világ, a test és az ördög kívánságának. Ezért hát ne a gyengeségünkről és alkalmatlanságunkról beszéljünk, hanem Krisztusról és az Ő erejéről! Amikor Sátán erejéről beszélünk, az ellenség még nagyobb erővel tör ránk. Ha viszont a fenséges Isten hatalmáról ejtünk szót, az ellenség visszahőköl. Ha közeledünk Istenhez, Ő is közeledik hozzánk. Az örök Isten Igéje az útmutatónk. A Szentírás bölccsé tesz minket az üdvösségre. Legyen az Ige mindenkor az ajkunkon és a szívünkben. ''Meg van írva!'' Ez legyen az erősségünk.

Akik Isten szavának tanácsát keresik, azok megismerik az emberi szív gyengeségét, és ezzel szemben Isten kegyelmének arra való hatalmát, hogy lecsendesítsen bennük mindenféle megszenteletlen és tisztátalan vágyat. A szívük mindig imádsággal van tele, és a szent angyalok oltalma veszi körül őket. Amikor az ellenség áradatként tör be, Isten Lelke zászlót bont felettük ellene. A szívük kiegyensúlyozott, mert az igazság csodálatos és fenséges befolyása uralkodik a lelkükben. Jobban kellene ismernünk a Bibliánkat! Sokféle kísértés ajtaját bezárhatnánk, ha rászánnánk magunkat az egyes Ige-szakaszok megtanulására. Álljuk el Sátán kísértésének útját az ''így szól az Úr'' elvének gyakorlásával. Lesz még hitet és bátorságot próbáló nehézségünk, de ha Jézus Krisztus ingyen adott kegyelme által legyőzzük azt, megerősödünk azáltal. Ehhez viszont hinnünk kell. Ragadjuk meg az ígéretet mindenféle kételkedés nélkül. Mondd a megkísértett embernek, hogy ne a körülményt, a saját gyengeségét és a kísértés hatalmát nézze, hanem Isten Igéjének erejét! Ez az erő a mienk.