SZERETETTELJES KERESZTÉNYEK

''A kegyelem legyen mindazokkal, akik szeretik a mi Urunkat, Jézus Krisztust romlatlanságban.''
(Az efézusbeliekhez írt levél 6. fejezetének 24. verse)Sokan kereszténynek vallják magukat, mivel keresztény hitvallást tettek. Ám az igazságot nem valósítják meg a gyakorlati életben. Hiányzik belőlük a hitből való szeretet, ezért nem is nyertek erőt és kegyelmet, amely az igazság szentségéből fakad. Az ember megvallhatja a hitét az igazságban, de ha ez a hit nem teszi őszintévé, kedvessé, türelmessé, elnézővé, mennyei lelkületűvé, akkor az igazság átokká válik a számára, a befolyása által ő pedig átokká a világ számára. A világ az őszinte kereszténység bizonyítékára szorul. Névleges kereszténységet mindenfelé láthatunk, ám ha Isten kegyelmének ereje látható a mi gyülekezeteinkben, akkor a tagjaink Krisztus munkáját végzik. A természetes és öröklött jellemvonások átalakulnak. A Lelkének bennük élése képesíti őket, hogy Krisztus képmását sugározzák, és a kegyességük tisztaságának arányában a munkájuk majd sikert arat.

Hozzunk dicsőséget a hitvallásunkra! Díszítsük fel az életünket csodálatos jellemvonásokkal. A beszéd- és cselekedetbeli durvaság nem Krisztustól van, hanem Sátántól. Ne hozzunk szégyent Krisztusra azáltal, hogy ragaszkodunk a tökéletlenségünkhöz és a torzulásunkhoz! Krisztus megígérte nekünk a kegyelmét. Ha befogadjuk, meg fogja szépíteni az életünket. A torzulás jóvá és tökéletessé alakul. Az életünket ugyanaz a kegyesség díszíti, amely Krisztus életét oly szépségessé tette. Az igaz és szeretetreméltó keresztény a lehető leghatalmasabb érv a Biblia igazsága mellett. Az ilyen hívő Krisztust képviseli a Földön. Az élete a legmeggyőzőbb bizonyíték Isten kegyelmének hatalmáról. Az élet minden napja felelősséget rak ránk, amelyet hordoznunk kell. A szavunk, a tettünk naponta benyomást kelt a környezetünkben. Krisztus igazi követője erősíti mindazok jó szándékát, akikkel kapcsolatba kerül. Isten kegyelmének erejét és tökéletes jellemét mutatja be a bűnösséget szerető, hitetlen világnak.