AZ ÁLDÁS SOKASÁGA

''Kegyelem és békesség áradjon rátok bőségesen Isten és Jézus, a mi Urunk megismerésében. Az Ő isteni ereje mindennel megajándékozott minket, ami az életre és kegyességre való az Ő megismerése által, aki minket a saját dicsőségével és hatalmával elhívott.''
(Péter második levele 1. fejezetének 2-3. verse)Péter 2. levelének 1. fejezetében ígéretet találtok, miszerint a kegyesség és békesség sokasodni fog bennetek, amikor ''a hitetekhez bőségesen adtok még erényt, az erényhez ismeretet, az ismerethez pedig önuralmat, az önuralomhoz türelmet, a türelemhez kegyességet, a kegyességhez testvériességet, a testvériességhez szeretetet'' (Péter második levele 1. fejezetének 5-7. verse). Az ilyen erény csodálatos kincs. Küzdjünk tehát, hogy a hátralevő rövid időben latba vessük a képességünk legjavát. Növekedjünk kegyességben és erőben, és így tegyük nyilvánvalóvá, hogy mennyei erőforrás birtokosai vagyunk. Krisztus így szól. ''Teljes hatalmat kaptam a Mennyen és a Földön.'' (Máté evangéliuma 28. fejezetének 18. verse) Miért kapta volna Krisztus ezt a hatalmat, ha nem értünk? Szeretné, ha felismernénk, hogy idősebb testvérünkként tért vissza a Mennybe, és hogy az Atyától nyert végtelen hatalmát most a mi rendelkezésünkre kívánja bocsátani. Minden szavunkkal és tettünkkel Krisztust kell képviselnünk. Az Ő életét kell követnünk.

Az Őt vezérlő elv alakítsa a mi cselekedetünket is azok iránt, akikkel érintkezünk. Amikor biztonsággal kapcsolódunk Krisztushoz, olyan erő birtokában vagyunk, amelyet emberi lény nem képes elvenni tőlünk. A megszentelt élet mesterkéletlen, öntudatlan befolyása meggyőző prédikáció a kereszténység mellett. Minél kevésbé cáfolható az érvelés, annál nagyobb ellenállást idézhet elő; ám az Isten-szerető életmód olyan hathatós példaadás, amelynek lehetetlen teljesen ellenállni. A Fia által az Atya bemutatta a kiválóságnak azt a magas fokát, amelyre az ember eljuthat. Isten élő bizonyságtevőkké tesz minket arról, hogy mivé válhat az ember Krisztus kegyelme által. Kiváltságunk, hogy az Atya olyan szentségre szólít fel bennünket a körünkben, mint amennyire Ő szent. A hatalma által erre képesek is vagyunk. ''Teljes hatalmat kaptam a Mennyen és a Földön.'' (Máté evangéliuma 28. fejezetének 18. verse) Meg tudjuk ragadni ezt a határtalan erőt.