AZ IFJÚSÁG SZÜKSÉGE

''Mert te vagy az én reménységem, ó, Uram, Istenem, én bizodalmam gyermekségemtől fogva!''
(A 71. zsoltár 5. verse)Sok fiatal férfi és nő van közöttünk, aki ismeri a hitünk alapelvét, azonban az isteni kegyelem hatalma még sohasem érintette a szívét. Hogyan lehetséges, hogy mi, akik állítjuk, miszerint Isten szolgái vagyunk, napról napra, hétről hétre közömbösen nézzük az állapotukat? Ha figyelmeztetés nélkül halnak meg a vétkük miatt, akkor a vérüket az őrálló kezéből követelik majd, mert elmulasztotta a segítségnyújtást. Miért nem tekintjük úgy a körünkben levő ifjúságot, mint a legfontosabb misszióterületet? A legnagyobb gyengédség, a legalaposabb megfontolás, a mennyei bölcsességért mondott legkomolyabb ima szükséges ehhez. Az ifjúság Sátán támadásának különleges célpontja, azonban a barátságosság, udvariasság és részvét, amely a Jézus iránti szeretettől túláradó szívből ered, megnyeri a fiatalok bizalmét, és megőrzi őket az ellenség csapdájától. Az ifjúságnak az alkalmi figyelmeztetésnél és esetenkénti bátorító szavaknál többre van szüksége. Fáradságos, imában gazdag, gondos munkát igényel.

Gyakran az olyan emberek, akik mellett közönyösen elhaladunk, mert a külsejük szerint ítéljük meg őket, a legjobb képességet hordják magukban a krisztusi szolgálatra, és meghálálják majd az értük tett erőfeszítést. A szülőknek, mint jellemépítőknek, jobban kellene érezniük a felelősségük súlyát. Isten nekik adta azt a kiváltságot, hogy a művét erősítsék a gyermekeik nevelése és megszentelése által. Az Úr azt szeretné látni, hogy a keresztény otthonokból nagyszámú fiatal gyűljön össze, aki a családban kapott jó befolyás hatására Istennek adja a szívét, és az életével a lehető legnagyobb szolgálatot nyújtja. Az otthon Isten-szerető nevelésének hatása, a reggeli és esti áhítat befolyása és az Istent szerető szülők állandó jó példája megtanítja őket úgy engedelmeskedni Istennek, mint a tanítójuknak. Felkészülnek arra, hogy engedelmes fiaiként és leányaiként szolgálják Őt. Az ilyen fiatalok alkalmassá válnak Krisztus kegyelmét és hatalmát képviselni a világ előtt.