A HELYES BEFOLYÁS FORRÁSA

''Akkor fölvirrad a világosságod, mint a hajnal, és a gyógyulásod gyorsan kivirágzik;
az igazságod előtted jár, az Úr dicsősége követ.''
(Ézsaiás próféta könyve 58. fejezetének 8. verse)Az Úrnak különleges munkát kell elvégeznie mindannyiunk életében. Amint látjuk a világ gonoszságát, amely napvilágra kerül a bírósági tárgyalásokon és a sajtó híreiben, húzódjunk közelebb Istenhez! Ragadjuk meg az ígéretét, hogy Krisztus kegyelme láthatóvá váljon bennünk. Szolgáljuk Isten dicsőségét a törekvésünkkel mindenkor! Dolgozzunk, és vessük latba az Istentől nyert képességünket. Fogadjuk magunkba a világosság sugarait, hogy Isten kegyelme átformálhasson az isteni hasonlóságra. Az egész Menny arra vár, hogy végtelenül gazdag áldást árasszon azokra, akik e Föld történelmének utolsó napjaiban Isten művének szentelik az életüket. Semmi olyan nincs bennünk a saját erőnkből, amivel a jóra tudnánk befolyásolni másokat. Ha felismerjük a tehetetlenségünket, és azt, hogy szükségünk van Isten erejére, akkor nem bízunk önmagunkban. Nem tudjuk, hogy mi fordul meg egy napon, egy órán vagy egy pillanaton.

Egy napot se kezdjünk el anélkül, hogy a tervünket a mennyei Atyánkra ne bíznánk! Isten megbízta az angyalait, hogy vigyázzanak reánk. Ha az oltalmuk alá helyezzük magunkat, a veszély idején a jobb kezünk felől állnak. Ha akaratlanul rossz befolyást árasztanánk, mellénk állnak, és jóra biztatnak. Megválasztják a szavainkat, és befolyásolják a tettünket. Így a befolyásunk, ha csendes és öntudatlan is, hatalmas erővel vonz másokat Krisztushoz és a mennyei világhoz. A személyes befolyás hatalom. Krisztus erejével kell dolgoznunk, hogy a követeiként jó befolyást árasztva tolmácsoljuk a helyes elvet, és gátat vessünk a világ romlottságának! Hirdessük a kegyelmet, amelyet egyedül Krisztus adhat! Emeljük, nemesítsük mások életét és jellemét, a buzgó hittel és szeretettel párosult tiszta példamutatás erejével.