A HALHATATLANSÁG ÖRÖKÖSEI

''Hogy az Ő kegyelméből megigazulva, örökösök legyünk az örök élet reménysége szerint.''
(A Tituszhoz írt levél 3. fejezetének 7. verse)Kérjétek az Urat, hogy tegye meg értetek azokat a dolgokat, amelyeket nem tudtok megtenni magatokért! Mondjatok el mindent Jézusnak! Tárjátok fel előtte a szívetek titkát, mert a szeme kutatja a lelketek legbensőbb mélységét is, és nyitott könyvként olvassa a gondolatotokat. Amikor az imátokban kértek tőle valamit, ami a lelketek javára szükséges, higgyétek, hogy megkapjátok azt. Fogadjátok el az ajándékát teljes szívetekkel, hiszen Jézus azért halt meg, hogy a Menny drága áldását a magatokénak mondhassátok. A fiatalok ne gondolják, hogy a megpróbáltatás idején szilárdan kiállnak majd az igazságért, ha továbbra is fenntartják a könnyelmű és élvezetkereső szokásukat, és nem törekednek felkészülni a Mennyországra. Komoly igyekezetet kell tanúsítaniuk az iránt, hogy a Megváltó életére jellemző tökéletességet a saját életükben is megvalósítsák. Ha ezt teszik, akkor Krisztus eljövetelekor készen lesznek arra, hogy átlépjék Isten városának kapuit. Ha a szívükben őrzik Isten szeretetét és állandó jelenlétét, akkor erőt nyernek az önuralomhoz. A gondolkodásuk és a jellemük átformálódik. Krisztus kegyelme olyan csatornákba fogja irányítani a tervüket, céljukat és képességüket, amelyekben erkölcsi és lelki erőt nyerhetnek.

Ezt a hatalmat az ifjaknak nem kell maguk mögött hagyniuk ebben a világban, mert magukkal vihetik az eljövendő örökkévalóságba is. Az egész Menny érdeklődése azok felé a férfiak és nők felé irányul, akiket Isten olyan nagyra becsült, hogy a megváltásuk érdekében halálra adta a szeretett Fiát. Semelyik teremtmény nem képes olyan fejlődésre, csiszolódásra és nemesedésre, mint az ember. Amikor azonban az ember elbutul a saját lealacsonyító vágyától, és a bűn mocsarába süllyed, Isten nem láthatja meg benne a vele való eredeti szándékát. Az ember nem tudja felfogni, hogy mivé tudná őt formálni az Úr. Krisztus kegyelme által az ember képes az állandó szellemi növekedésre. Ha az igazság és Isten szeretete beragyogja az elméjét és a szívét, akkor a Krisztus halála által meghozott kegyelem révén a Föld gyermeke a hatalom eszközévé és a halhatatlanság örökösévé válhat.