A GYERMEK JÉZUS

''A gyermek pedig növekedett és erősödött lélekben, megtelt bölcsességgel;
és Isten kegyelme volt rajta.''
(Lukács evangéliuma 2. fejezetének 40. verse)A mennyei Felség, a dicsőség Királya csecsemőként született meg Betlehemben, és egy ideig anyai gondoskodásra szorulva élt. Gyermekkorában Ő is úgy beszélt és cselekedett, mint egy gyermek. Tisztelte a szüleit, és készségesen teljesítette a kívánságukat. Az értelme első megnyilatkozásától fogva állandóan növekedett a kegyelemben és az igazság ismeretében. A szülők igyekezzenek úgy ápolni a gyermekeik hajlamát, hogy az életük minden fokozatában felfedezhessék azt a szépséget, amely megfelel az adott életkornak! Mint ahogy természetességében kibontakozik a kerti virág. Jézus rendkívül szeretetreméltó gyermek volt. Mindig készen állt arra, hogy másokat szolgáljon. A türelmét sohasem vesztette el, az ajkát sohasem hagyta el hazug szó. Az elvében megingathatatlan volt, mint a szikla, az életét önzetlenség, báj, udvariasság jellemezte.

Jézus anyja mélyreható figyelemmel követte nyomon a gyermeke képességének kibontakozását, a jellemén pedig látta a tökéletesség jeleit. Örömmel fáradozott e ragyogó, fogékony elme fejlesztésén. A Szentlélektől kapott bölcsességgel együtt tudott működni a mennyei erővel a gyermek nevelésében, aki egyedül Istent tekinthette az Atyjának. A gyermek Jézus nem járt a zsinagógaiskolába. Az édesanyja volt az első földi tanítója. Az ő ajkáról és a prófétai tekercsekből tanult a mennyei dolgokról. Most, az anyja ölében pontosan azokat a szavakat hallotta, amelyeket Ő maga mondott Mózes által Izráelnek. Isten teremtett művének nagy könyvtára is nyitva állt előtte. Ő, a mindenség teremtője, elmélyült abban a tanításban, amelyet Ő maga írt a Földre, a tengerre és az égboltra. Mennyei lények kísérték, szent gondolattal foglalatoskodott. Amióta az értelme nyiladozni kezdett, folyamatosan növekedett a lelki ajándékban és az igazság ismeretében. Jézushoz hasonlóan, minden gyermek szert tehet a tudásra. Ha megkíséreljük megismerni a mennyei Atyánkat az Igéje által, angyalok szegődnek mellénk, az értelmünk megnyílik, a jellemünk megtisztul, és nemessé válik. Egyre jobban fogunk hasonlítani a Megváltónkhoz.