NÖVEKEDÉS A KEGYELEMBEN

''Hanem növekedjetek a kegyelemben és a mi Urunk és megtartó Jézus Krisztusunk ismeretében.''
(Péter második levele 3. fejezetének 18. verse)Az ifjúság kiváltsága, hogy növekedjen Krisztusban, ismeretben és lelki kegyelemben. A Szentírás alapos kutatása és az abban elénk tárt igazság követése révén egyre többet tanulhatunk Jézusról. Akik folyamatosan növekednek a kegyelemben, azok kitartanak a hitben, és fokozatosan haladnak előre. Mélységes vágy fakadjon minden fiatal szívében, aki Jézus Krisztus tanítványa kíván lenni, hogy eljusson a kereszténység legmagasabb fokára, és Krisztus munkatársa lehessen. Ha gyarapítani akarja azok számát, akik majd bűn nélkül állnak meg Isten trónja előtt, akkor haladjon előre szakadatlanul. Az állhatatosság egyetlen módja a keresztényi életben való naponkénti növekedés. Ha kétely vesz körül, vagy akadály tornyosul előtted, annak legyőzésével a hited megerősödik. Az igazi megszentelődés folyamatos munka. Ha növekedni szeretnél Krisztus ismeretében és kegyelmében, akkor minden alkalmat megragadsz arra, hogy még többet tudj meg Jézus életével és jellemével kapcsolatban.

Amint a Megváltód bűntelen életéről és végtelen szeretetéről elmélkedsz, egyre jobban megismered Őt, és a hited is egyre erősebb lesz. Nincs nagyobb tiszteletlenség annál, mint tanítványnak vallani magadat, miközben távol tartod magadat Istentől, és nem részesülsz a Szentlélek táplálékából. Ha növekszel a kegyelemben, akkor örömmel veszel részt a vallási összejövetelen, és örömmel teszel bizonyságot Krisztus szeretetéről a gyülekezet előtt. A kegyelme által Isten bölccsé teheti a fiatalt, és a gyermekeknek is adhat ismeretet és tapasztalatot. Naponta növekedhetünk a kegyelmében. Amíg a tekintetünket szüntelenül a Megváltónkra irányítjuk, a hitünk szerzőjére és beteljesítőjére, addig biztonságban vagyunk. A mennyei dolgokat kell keresnünk, nem a földieket. Hit által egyre magasabbra kell emelkednünk Krisztus kegyelmi ajándékának elnyerésében. Naponta szemlélve az Ő elbűvölő szépségét, mind jobban át kell változnunk a dicső képmására. Amíg ily módon vagyunk kapcsolatban a Mennyel, addig Sátán hiába veti ki ránk a hálóját.