TITOKZATOS HATALOM

''Híresek lesznek az utódaik a népek között, és a leszármazottaik a nemzetek között. Bárki látja őket, fölismeri, hogy ezt a népet megáldotta az Úr.'' (Ézsaiás próféta könyve 61. fejezetének 9. verse)A megváltás tervében olyan titok van, amelynek az emberi elme nem hatolhat a mélyére. Sok minden van, amit az ember bölcsessége nem magyarázhat meg. A természet azonban sok dologra megtaníthat a kegyesség titkával kapcsolatban. Minden bokor, minden gyümölcsöző fa, az egész növényvilág tanítást tartalmaz a számunkra. A mag növekedéséből kiolvashatjuk Isten országának titkát. Az Isten kegyelme által megszelídített szívnek a Nap, a Hold, a fák és a mező minden virága tanácsot ad. A természet engedelmeskedik az arra kiszabott törvénynek. A felhő és vihar, a napsütés, zápor, eső és harmat, mind Isten felügyelete alatt áll, és a parancsának engedelmeskedik. A búzaszál Isten törvényének engedelmeskedve bújik ki a földből, és nevel ''először füvet, azután kalászt, majd a teljes búzát a kalászban'' (Márk evangéliuma 4. fejezetének 28. verse). A gyümölcs is csak rügyként jelenik meg először, és az Úr által fejlődik ki a megfelelő időben, mert nem áll ellene az akaratának.

Lehetséges-e, hogy egyedül az Isten képmására teremtett, értelemmel és beszédkészséggel felruházott ember ne értékelje Isten ajándékát, és legyen engedetlen a törvényével szemben? Isten azt kívánja, hogy tanuljunk engedelmességet a természettől. A természet és az írott Ige kölcsönösen megvilágítja egymást. Mindkettő közelebbről ismertet meg minket Istennel, azáltal, hogy a jelleméről és a munkája törvényszerűségeiről tanít. Beszéljetek a gyermekeiteknek az isteni erő csodálatos működéséről. A természet tanulmányozása közben Isten gondolatot ébreszt bennünk. A földműves felszántja a földjét, elveti a magvait, de nem képes kisarjasztani és megnöveszteni azokat. Istenre kell bíznia, hogy megtegye azt, amire az emberi erőnek nincs hatalma. Az Úr éltető erőt helyez a magokba, és ez eredményezi, hogy életre kelnek, és előbújnak. A gondoskodása által az élet csírája áttöri a kemény kérget, és előbújik, hogy gyümölcsöt hozzon. Mialatt a gyermekeknek arról a munkáról beszélünk, amit Isten végez a magért, megtanulják a kegyelemben való növekedés titkát.