NAPONKÉNTI IMA

''Ha valaki utánam akar jönni, tagadja meg magát, vegye fel a keresztjét minden nap,
és kövessen engem.''
(Lukács evangéliuma 9. fejezetének 23. verse)Ha az Isten által elfogadott jellemet kívánunk formálni, akkor a vallási szokásunkat helyénvaló módon kell kialakítanunk. A kegyelemben való növekedésnek és magának a lelki életnek éppen annyira feltétele a naponkénti ima, mint ahogyan a testi egészség sem képzelhető el eledel nélkül. Szoktassuk ahhoz magunkat, hogy a gondolatunkat gyakran felemeljük Istenhez imádságban! Ha elkalandozunk, irányítsuk vissza a gondolatunkat! A kitartó erőfeszítés végül olyan szokást eredményez, amely által ez könnyűvé válik. Egyetlen pillanatra sem különülhetünk el Krisztustól anélkül, hogy ezzel ne veszélyeztetnénk a biztonságunkat. A jelenléte minden lépésünkben kísérhet minket, de csak akkor, ha eleget teszünk az általa meghatározott feltételnek. Tegyük a vallást az életünk központi tárgyává! Minden más legyen másodlagos ehhez képest! A lelki és testi erőnket a keresztényi küzdelem szolgálatába kell állítanunk. Ha Krisztusra, az erő és kegyelem forrására tekintünk, a győzelmünk éppoly bizonyos, mint ahogyan az is, hogy Krisztus meghalt értünk.

Kedves fiatalok! Mielőtt megkezdenétek a napot, el ne feledkezzetek imában Jézushoz fordulni, hogy adjon nektek erőt és kegyelmet a kísértés ellen, bármilyen formában jöjjön is. Ha komolyan, hittel és töredelmes lélekkel könyörögtök, az Úr meg fogja hallgatni az imátokat. De az imán túl őrködnötök is kell! Gyermekek és ifjak, jöjjetek a terhetekkel és kételyetekkel Jézushoz! Meglátjátok, Ő nem utasítja el a kéréseteket, és megadja nektek mindazt, amire szükségetek van. Legyetek komolyak és elszántak! Bízzatok Isten ígéretében, és higgyetek benne kételkedés nélkül! Ne várjatok különleges érzelemre, mielőtt az Úr felelne a kérésetekre! Ne akarjatok meghatározni valami különleges élményt, amin az Úrnak át kell vinnie benneteket, még mielőtt az imátokra választ adhatna. Higgyetek az Úr szavában, és minden ügyeteket helyezzétek a kezébe, azzal a hittel, hogy a könyörgéseteket meghallgatja, és a feleletet is megadja abban az időben és azon az úton, amit a mennyei Atyánk jónak lát. Járjátok az utatokat az imátoknak megfelelően! Járjatok alázattal, és törekedjetek mindig előre!