FOLYAMATOS MUNKA

''Mert ez Isten akarata, a ti szentté lételetek.'' (A thesszalonikaiakhoz írt első levél 4. fejezetének 3. verse)A megszentelődés nem egy pillanat, óra vagy nap munkája, hanem állandó növekedés a kegyelemben. Ma még nem tudjuk, hogy holnap milyen próba vár ránk. Sátán él, és tevékenykedik, ezért nekünk minden nap komolyan kell kiáltanunk Istenhez segítségért és erőért, hogy ellenállhassunk neki. Ameddig Sátán uralkodik, úrrá kell lennünk az énünk felett, és le kell győznünk a kísértést. Nincs olyan pont, ahová eljutva, azt mondhatnánk, hogy teljesen elértük már a tökéletességet. A keresztényi élet állandó előrehaladás. Jézus ül, mint ötvös és ezüsttisztogató. Amikor az Ő képmása tökéletesen visszatükröződik bennünk, tökéletesen szentek leszünk, és elkészülünk az elváltozásra. A kereszténynek komoly munkát kell végeznie. Isten arra szólít fel, hogy tisztítsuk meg magunkat mindenféle testi és lelki szennyeződéstől, és jussunk el a szentség tökéletességére Isten szeretetében. Láthatjuk, hol van még sok tennivalónk. A keresztényre folyamatos munka vár. Nem lehet élő keresztény az, aki nem szerez naponkénti tapasztalatot Isten dolgaiban, aki nem gyakorol önmegtagadást, nem viseli jókedvvel a keresztjét, és nem követi Krisztust.

Minden élő keresztény naponta gyarapodik Krisztus követése terén. Amint halad a tökéletesség felé, naponta megtapasztalja az Istenhez való megtérést. Ez a megtérés mindaddig nem válik teljessé, amíg el nem éri a keresztényi jellem tökéletességét, és egészen fel nem készül a halhatatlanságra való elváltozásra. A vallás nem csupán érzelem, érzés, hanem olyan elv, amely átitatja a mindennapi kötelességünket és tetteinket. Egyedül a jó cselekedetekben való folyamatosság teheti alkalmassá a jellemünket a Mennyre. Percről percre, óráról órára és napról napra éljünk Krisztusért. Ha Jézus él bennünk, akkor az összejövetelünkön a sivatagi forrásként felfakadó krisztusi szeretet lesz úrrá a szívünkben. Ez a szeretet mindenkit felüdít, és az emberek halódó lelkében szomjat fakaszt az élet vize után.