EGYSZERŰ HIT

''Szerfelett megsokasodott pedig a mi Urunk kegyelme a Krisztus Jézusban való hittel és szeretettel.'' (A Timóteushoz írt első levél 1. fejezetének 14. verse)Kiváltságotok, hogy amennyiben boldog kapcsolatot ápoltok Krisztussal, szüntelenül növekedjetek kegyelemben, ismeretben és Isten szeretetében. Az alázatos hit egyszerűségével kérjétek az Urat, nyissa meg az értelmeteket, hogy felismerjétek, és értékelni tudjátok az Igéjének kincsét. Így növekedhettek a kegyelemben és az egyszerű, bizalommal teljes hitben. Tegyetek arról, hogy a lelki életetek ne szegényedjen el, s ne váljon betegessé vagy hatástalanná. Sokaknak nagy szüksége volna Krisztus szavaira és példájára. A gyengeség és határozatlanság magára vonja az ellenség figyelmét. Aki nem halad előre a lelki növekedés és az igazság és szentség ismerete terén, gyakran az ellenség prédájává válik. Az őszinte hit mindig szeretet által munkálkodik. A Kálváriára tekintve, nem az a cél, hogy az elaltasson titeket, vagy lecsendesítse bennetek a lelkiismeretet az elhanyagolt kötelességetek miatt, hanem hogy hitet adjon, olyan hitet, amely megtisztítja a lelketeket az önzés szennyétől. Amikor hit által Krisztusba kapaszkodunk, az még a munkának csak a kezdete.

Minden embernek van romlott és bűnös szokása, amely ellen erőteljes csatát kell vívnia. Minden lénynek meg kell harcolnia a hit harcát. Krisztus követői nem lehetnek kíméletlenek a kapcsolatukban, nem lehetnek keményszívűek, együttérzés nélkül valók. A beszédük nem lehet nyers. Nem lehetnek eltelve önhittséggel és felfuvalkodottsággal. Nem lehetnek lekezelők, nem használhatnak durva szavakat, nem korholhatnak, és nem ítélhetnek el senkit. A hitetek, akár a pálmafa, hatoljon mélyen a felszín alá! Isten kegyelmének és irgalmának élő forrásából nyerjetek lelki felüdülést. Van olyan lelki ital, amely az örök életre áradó víz forrásából tör elő. Ebből a rejtett forrásból merítsetek életet. Ha megtisztítjátok magatokat az önzéstől, és a lelketeket az Istennel való állandó kapcsolat által erősítitek meg, akkor mindazok boldogságát elősegíthetitek, akikkel érintkezésbe kerültök. Felfigyeltek a mellőzöttekre, tanítjátok a tudatlant, bátorítjátok az elnyomott és csalódott embereket, és enyhülést szereztek a szenvedő fájdalmára. Nemcsak rámutattok a Mennybe vezető útra, hanem ti magatok is azon fogtok járni.