JÓSÁGOSSÁG

''Öltsetek föl tehát, mint Isten választottai, szentek és szeretettek, könyörületes szívet, jóságosságot, alázatosságot, szelídséget, türelmet.'' (A kolosséiakhoz írt levél 3. fejezetének 12. verse)Legyen a szeretet törvénye az ajkatokon és a kegyelem olaja a szívetekben. Ez csodálatos eredményhez vezet. Gyöngéddé, szeretetteljessé és előzékennyé váltok. Mindhárom nemes vonásra szükségetek lesz. A szívetekbe fogadott Szentléleknek meg kell nyilvánulnia a jellemetekben, hogy szent tűzként Isten elé szálló jó illatot teremjen, nem kárhoztató, hanem az emberek lelkét gyógyító ajkatokon. Az arckifejezésetek az isteni képmást fogja visszatükrözni. Krisztus jellemének szemlélése által változtok el. Egyedül Krisztus kegyelme tudja megváltoztatni a szíveteket úgy, hogy visszatükrözhessétek az Úr Jézus képmását. Isten arra szólít fel, hogy legyünk olyanok, mint Ő, tiszták, szentek és szeplőtlenek. Isten képmását kell bemutatnunk. Az egyedüli segítőnk az Úr. A kegyelme által megtanuljuk ápolni a szeretetet, és a nyájas, gyöngéd beszédre nevelhetjük magunkat. A nyers modorunk átalakul. A szeretet törvénye lesz az ajkunkon, és akik a Szentlélek nagyszerű befolyása alatt állnak, nem gondolják majd a gyöngeség jelének, ha együtt sírnak a sírókkal, és örülnek az örülőkkel. Művelnünk kell magunkban a mennyei jellemvonásokat.

Meg kell tanulnunk, mit jelent az emberek iránti jó szándék és az az őszinte vágy, hogy mások életében a napfény, és ne az árnyék szerepét töltsük be. Ragadjátok meg mindenkor az alkalmat a szeretetteljes cselekedetre, hogy így hozzájárulhassatok a körülöttetek élők boldogságához. A barátságos, kedves szó, részvétteljes tekintet és megbecsülés kifejezése sok vergődő, magányos lény számára olyan, mint egy pohár éltető víz a szomjazónak. Éljetek a Megváltó szeretetének napsugaraiban, hogy a befolyásotok a világ áldására szolgálhasson. Krisztus Lelke vezessen benneteket! Legyen a kedvesség törvénye az ajkatokon szüntelenül! Előzékenység és önzetlenség jellemzi azok szavait és tettét, akik új életre ébredtek Krisztusban.