EGYETLEN FORRÁSBÓL

''Mert a törvényt Mózes által kaptuk, a kegyelem pedig, és az igazság Jézus Krisztus által lett.''
(János evangéliuma 1. fejezetének 17. verse)Az erőd és a kegyelemben való növekedésed kizárólag egyetlen forrásból eredhet. Ha a kísértésben és próbában bátran kiállsz az igazság mellett, a győzelem a tied, és egy lépéssel máris közelebb kerülsz a tökéletes keresztényi jellem eléréséhez. A lelked kamráit szent és mennyei világosság ragyogja be. Tiszta és kellemes légkör vesz körül. A kiváltságunk az, hogy a Menny világosságának fényében járjunk. Énókh is így járt Istennel, és neki sem volt könnyebb szent életet élni akkor, mint ma nekünk. A világ az ő idejében sem kedvezett jobban a kegyelemben és szentségben való növekedésnek, mint ma. A romlottságot, amely kívánság által van a világunkban, Énókh az imádság és az Istennel való beszélgetés által kerülte el. Az utolsó időszak veszedelmes napjaiban nekünk ugyanebből a forrásból kell erőt merítenünk. Istennel kell járnunk! El kell különülnünk a világtól, mert ha nem követjük a hűséges Énókh példáját, nem menekülhetünk meg a szennytől. Sokan olyan gyengék, mint a szalmaszál, holott a közelükben van az erő kiapadhatatlan forrása.

A Menny készséggel segít nekünk abban, hogy erőssé váljunk Istenben, és eljussunk a Krisztus Jézus teljességét elérő nagykorúságra. Mennyit növekedtetek lelkiekben az elmúlt esztendőben? Melyikünk vívta ki sorozatban a drága győzelmet? Kinek az életéből tűnt el az irigység, büszkeség, rosszindulat, féltékenység és önzés, és maradtak e helyett a Lélek nemes vonásai, a szelídség, türelem, jóság és kedvesség? Ha megragadjuk a felajánlott segítséget, Isten támogatni fog minket. Semelyik teremtmény nem képes olyan fejlődésre, csiszolódásra és nemesedésre, mint az ember. Az ember nem tudja felfogni, hogy mivé tudná őt formálni az Úr. Krisztus kegyelme által az ember képes az állandó szellemi növekedésre. Ha az igazság és Isten szeretete beragyogja az elméjét és a szívét, akkor a Krisztus halála által meghozott kegyelem révén a Föld gyermeke a hatalom eszközévé és a halhatatlanság örökösévé válhat.