LELKI NÖVEKEDÉS

''Vigyázzatok, álljatok meg a hitben, legyetek férfiak, legyetek erősek!''
(A korinthusiakhoz írt első levél 16. fejezetének 13. verse)Az Úr magas mércét állít az ifjúság elé, és tényleges szolgálatra hívja el a fiatalokat. Tiszta szívű fiatalok, akik örömmel tanulnak Krisztus iskolájában, hatalmas munkát végezhetnek a Mesterért. Engedelmeskedniük kell az isteni kapitányuk parancsának, amely végigharsog minden időszakon át. ''Legyetek bátrak és erősek!'' Az erő gyakorlat által növekszik. Aki az Istentől nyert képességét kihasználja, tapasztalni fogja a növekedését a jobb szolgálatra. Aki semmit sem tesz Isten ügyéért, nem növekedhet kegyelemben és az igazság megismerésében. Ha egy egészséges ember ágyban feküdne, és vonakodna használni a tagjait, csakhamar elveszítené az erejét azok használatára. A keresztény is, aki nem gyakorolja az Istentől nyert ereje használatát, nemcsak, hogy nem növekedik Krisztusban, hanem elveszti még azt a képességet is, amelynek a birtokában volt; lelkileg megbénul. Ellenben, aki Isten és az embertársai iránt való szeretetből igyekszik mások segítségére lenni, az meggyökerezik, megerősödik és megszilárdul az igazságban.

Az igazi keresztény az Istenért folytatott munkájában nem engedi magát pillanatnyi indulattól elragadtatni, hanem csak az alapelvtől hagyja magát vezetni, éspedig nemcsak egy napra vagy egy hónapra, hanem a teljes életére. Ez a világ nem a játék színtere, hanem a küzdelemé! Az Úr minden fiatalt arra hívott el, hogy nehézséget szenvedjen el, mint a jó katonák. Erősnek kell lenniük, és férfiasan kell viselkedniük. A jellemük igazi próbáját a készséges teherhordásukban állják ki, amikor megállnak a nehéz helyzetben, és elvégzik azt a munkát, amelyet el kell végezniük, még akkor is, ha ez nem hoz számukra földi elismerést vagy jutalmat! Bárcsak mindenki megfelelően tudná értékelni az Istentől kapott képességét! Krisztus által megmászhatjátok az előrejutás lépcsőfokait, és a teljes lényeteket az Ő vezérlete alá vonhatjátok. A saját erőtökből semmit nem tehettek, Jézus Krisztus kegyelme által viszont úgy használhatjátok fel a képességeteket, hogy az mind a saját, mind pedig mások számára áldást jelentsen. Támaszkodj Jézusra, aki megsegít abban, hogy szorgalmasan végezd a munkáját, és végül elnyerd az örök élet jutalmát.