SZÜKSÉGES KÖTELESSÉG

''De én mindezekkel nem gondolok, sőt, még az életem sem drága, csakhogy elvégezhessem a futásomat örömmel, és azt a szolgálatot, amelyet az Úr Jézustól azért kaptam, hogy bizonyságot tegyek Isten kegyelmének evangéliumáról.'' (Az apostolok cselekedete 20. fejezetének 24. verse)A lelki erőd és a kegyelemben való növekedésed egyenes arányban lesz a szeretetből fakadó munkáddal és jó tetteddel, feltéve, ha ezt jókedvvel viszed véghez a Megváltódért, aki még a tulajdon életét sem sajnálta azért, hogy megmenthessen téged. A jó tettünk nem menthet meg minket önmagában, viszont a nélkül sem üdvözülhetünk. Miután Jézus nevében és erejével megtettünk minden tőlünk telhetőt, még mindig így kell felkiáltanunk. ''Haszontalan szolgák vagyunk!'' (Lukács evangéliuma 17. fejezetének 10. verse) Ha Krisztus kegyelmének gazdagsága a szívedben van, akkor azt nem fogod önmagad számára tartogatni, hiszen az emberek üdvössége azon az ismereten múlik, amelyet te közölsz velük. Lehet, nem jönnek oda hozzád, hogy beszámoljanak a vágyukról, ám sokan vannak, akik valami többre vágynak. Krisztus azért halt meg, hogy ők is részesüljenek a kegyelme gazdagságában. Mit vagy kész megtenni annak érdekében, hogy ezek az emberek is részesüljenek az általad már elnyert áldásban?

A kegyelemben való növekedés az elvégzett munka gyarapodó gyümölcsében mutatkozik meg. Aki Krisztus iskolájában tanul, tudni fogja, hogyan imádkozzon, és hogyan beszéljen a Mesterről. Felismeri, hogy híjával van a bölcsességnek és a tapasztalatnak, s a nagy Tanító iskolájában kíván tanulni. Tudja, hogy csak így juthat tökéletességre Isten szolgálatában. Naponta fejlődik a lelki dolgok megértésében. A szorgalmas munka révén egyre alkalmasabbá válik mások megsegítésére. Az élet kötelességének elégedett szívvel való teljesítése olyan lecke, amit sok kereszténynek meg kell tanulnia. A hivatásos misszionáriusnál nagyobb kegyelemre és az énjének szigorúbb fegyelmezésére van szüksége annak a szerelőnek, kereskedőnek, jogásznak vagy földművesnek, aki az Úrért munkálkodva beviszi a mindennapi élet ügyébe a keresztényi elvet. Erős lélek kell ahhoz, hogy a vallásunkat beleszőjük a műhely, az iroda dolgaiba, megszenteljük a mindennapi életet, és az ügyünket az Ige zsinórmértéke szerint rendezzük. Az Úr ezt kívánja tőlünk.