ISTEN TELJESSÉGE

''És így megismerjétek Krisztus teljes ismeretet meghaladó szeretetét, és Isten mindent átfogó teljességére jussatok.'' (Az efézusiakhoz írt levél 3. fejezetének 19. verse)Isten felszólítja az akarata ismerőit, hogy tartsák be az Ige útmutatását az életükben. A gyöngeség, a félszívűség és a határozatlanság Sátán támadását vonja maga után. Akik hagyják magukban megerősödni ezeket a vonásokat, azokat a kísértés hullámai menthetetlenül elsodorják. Igénybe kell vennünk a kegyelem valamennyi eszközét, hogy Isten szeretete egyre nagyobb bőséggel élhessen a szívünkben. ''Hogy megítélhessétek, mi a helyes; tiszták és kifogástalanok legyetek Krisztus napjára; és gazdagon teremjétek az igazság gyümölcsét Jézus Krisztus által, Isten dicsőségére és magasztalására.'' (A filippiekhez írt levél 1. fejezetének 10-11. verse) A keresztényi életünknek nagyobb lendülettel és életerővel kell megtelnie. A Szentírásban elénk tárt fenséges mértéket el lehet, és el is kell érnünk, ha Isten gyermekei kívánunk lenni. Nem toporoghatunk egy helyben. Vagy előre kell haladunk, vagy visszafelé. Növekednünk kell a mennyei dolgok ismeretében, hogy megérthessük ''minden szenttel együtt, mi a szélessége és a hosszúsága, a mélysége és a magassága Isten szeretetének'' (Az efézusiakhoz írt levél 3. fejezetének 18. verse), és ''beteljesedjünk Isten egész teljességéig''.

Satnya keresztényi növekedésre vágytok, vagy egészségesen kívántok fejlődni az Istennel való életben? Ahol van lelki egészség, ott van növekedés is. Isten gyermeke felnövekszik a Krisztus teljességét elérő nagykorúságra. A fejlődési lehetőségének nincs határa. Vagy ragyogó győzelmet aratunk, vagy a csatánkkal együtt elveszítjük magát a Mennyet is. Az érzéki szívet meg kell feszítenünk, mert erkölcsi romlásra hajlik, amelynek vége a halál. Semmi más nem segíthet az emberen, mint az örömhír életadó befolyása. Imádkozzatok a Szentlélek erejéért, megelevenítő, gyógyító hatalmáért, hogy áramütésként érje a megbénult lelketeket, és töltse meg minden idegszálatokat az új élet pezsgésével. Ez az erő lelki egészséget ad, és visszaállítja a halott, földi és testies állapotban levő ember eredeti épségét. Így részesei lehettek az isteni természetnek, és megmenekülhettek a romlottságtól, amely kívánság által van a világon. A lelketek visszatükrözi annak mását, akinek a sebeivel gyógyultatok meg.