HELYREÁLLÍTOTT BÉKE

''Kegyelem néktek, és békesség Istentől, a mi Atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól.'' (Kolossébeliekhez 1:2)Krisztus ''a béke fejedelme'', akinek küldetése az, hogy helyreállítsa a Földön és a Mennyben a bűn által megrontott békét. ''Megigazulván azért hit által, békességünk van Istennel, a mi Urunk, Jézus Krisztus által'' (Róm 5:1). Aki beleegyezik abba, hogy felhagy bűntetteivel, és szívét kitárja Krisztus szeretete előtt, az részesülni fog az itt megfogalmazott mennyei békességben. Békesség más forrásból nem eredhet. Krisztusnak a szívünkbe fogadott kegyelme elfojtja bennünk az ellenségeskedést, lecsöndesíti, és szeretettel tölti meg lelkünket. Akinek békesség él a szívében Isten és az embertársai iránt, az nem lehet boldogtalan. Irigység, gonosz gyanakvás és gyűlölködés nem talál helyet a szívében. Az Istennel összhangban álló szív a Menny békéjében részesül, és a békesség áldásos befolyását árasztja mindenfelé. A béke lelkülete harmatként száll a világi gondoktól megterhelt szívekre. Krisztus a békesség üzenetével küldi követőit a világba. Aki a megszentelt élet csöndes és önfeledt befolyásával Krisztus szeretetét tanúsítja, továbbá szavaival és tetteivel arra vezet másokat, hogy vessék el a bűnt, és adják át szívüket Istennek, az békességszerző.

Békés lelkületük a Mennyel való kapcsolatukat bizonyítja. Az Üdvözítő szeretetének édes lelkülete lengi körül őket. Életük jó illata és jellemük szépsége nyilvánvalóvá teszi a világ előtt, hogy Isten gyermekei közé tartoznak. Az emberek meglátják és elismerik, hogy Jézussal voltak. Krisztus kegyelmének át kell hatnia jellemünk minden területét. A Krisztusban való naponkénti növekedés mennyei békét tereMáté evangéliumaa lélekben. Az ilyen ember élete folyamatos gyümölcstermés. A Krisztus vére által megváltott emberek életében folyamatos önfeláldozás mutatkozik meg. Jóság és szentség kíséri őket. A csöndes és belső tapasztalat betölti az életet kegyességgel, hittel, szelídséggel és türelemmel. Ez legyen naponkénti tapasztalatunk! Formáljunk bűntől mentes jellemet, amelyet Krisztus kegyelme igazít meg.


Szólj hozzá!
Csak azután érhető el a facebook like és comment plugin, hogy bekapcsoltad a facebook beállításoknál a "nem kötelező cookie"-kat!