URALOM A GONDOLATOK FELETT

''Annakokáért felövezvén elmétek derekait, mint józanok, tökéletesen reménykedjetek abban a kegyelemben, amelyet a Jézus Krisztus hoz néktek, amikor megjelenik.'' (1Péter 1:13)



Kevesen érzik kötelességüknek a gondolataik és képzeletük irányítását. A fegyelmezetlen elmét nehéz hasznos gondolatokkal lekötve tartani. Ha viszont a gondolatainkat nem tereljük megfelelő mederbe, a vallás sem lelhet otthont a lelkünkben. Az elménket szent és örök dolgokkal kell lefoglalnunk, máskülönben jelentéktelen és felületes gondolatok lesznek úrrá rajtunk. Értelmi és erkölcsi erőnket fegyelmeznünk kell, mert az csak gyakorlás által fejlődhet és erősödhet meg. Ennek a kérdésnek a helyes megértéséhez emlékeznünk kell arra, hogy az emberi szív természeténél fogva romlott, és önmagunkban képtelenek vagyunk a helyes úton járni. Egyedül úgy juthatunk győzelemre, ha Isten kegyelmét komoly emberi erőfeszítéssel kapcsoljuk össze.

Krisztus kegyelme által minden rossz hajlam visszaszorítható. Ez azonban nem történhet meg lanyha és határozatlan módon, csakis céltudatos elhatározás és a krisztusi minta eltökélt követése által. A szeretetedet irányítsd azokra a dolgokra, amelyeket Krisztus is szeretett, és tartsd vissza azoktól, amelyek nem adnak erőt a helyes lépések megtételéhez. Igyekezz tanulni elszánt lendülettel, és fejleszd jellemedet minden nap! Szilárd elhatározás kell ahhoz, hogy erődet összeszedve azzá válj, aminek Isten látni szeretne téged. Az elménket és szívünket oda kell szentelnünk Krisztus szolgálatára. Isten minden porcikánkra igényt tart. Krisztus követője ne hódoljon olyan élvezeteknek, és ne fogjon olyan vállalkozásba, bármily ártatlannak és kifogástalannak is látszanak azok, amelyek lelkiismeretének intő szava szerint csökkentenék buzgalmát és lelkiségét. Minden keresztény munkálkodjon a gonoszság áradatának visszaszorítására és ifjaink megmentésére azoktól a befolyásoktól, amelyek örök romlásukat okozhatják. Isten segítsen bennünket utat törni az áradattal szemben!