MEGŐRIZVE AZ ELESÉSTŐL

''Annak pedig, aki titeket a bűntől megőrizhet, és az ő dicsősége elé állíthat
feddhetetlenségben nagy örömmel.''
(Júdás 24)

Ezekben az utolsó napokban, amikor a gonoszság megsokasodik, a szeretet pedig sokakban meghidegül, Isten népet hív elő nevének dicsőítésére és a szentségtelenség megfeddésére. Ez a megszentelt nép hűséggel megtartja Isten törvényét akkor, amikor a világ igyekszik megsemmisíteni annak rendeléseit. Amikor Isten megtérítő ereje a szolgáin keresztül megnyilatkozik, a sötétség seregei keserű és eltökélt ellenállásban sorakoznak fel. Attól az időtől kezdve, hogy a Menny Istenének szolgálata mellett határoztuk el magunkat, szüntelenül küzdelmünk lesz mindaddig, amíg Isten ki nem ragad bennünket ebből a jelenlegi gonosz világból. Ez alól a háború alól nincs felmentés. Kemény munkát kell végeznünk, és mint Jézus hű katonái, a véres zászlót az ellenség sorainak közepette kell magasba emelnünk. Ha kezeinket összetéve leeresztjük a vér itatta zászlót, és Sátán foglyaivá és szolgáivá válunk, felszabadulhatunk a harc és szenvedés alól. Ezt a ''békességet'' azonban csak Krisztus és a Menny elveszítésével érhetjük el. Ilyen feltételek mellett nem kívánhatunk békét. Inkább folyjon küzdelem és harc a földi történelem végéig, mintsem hogy hitehagyás és bűn által szerezzünk békét.

A hitehagyás a szív titkos lázadásával kezdődik Isten törvényének a rendelései ellen. A lélek megszenteletlen vágyaknak hódol, és törvénytelen terveket sző. A hitetlenség és sötétség elválasztja Istentől. Ha nem győzünk e felett a bűn felett, az fog győzelmet aratni felettünk. A lelki büszkeség, a megszenteletlen vágyak, a gonosz gondolatok és minden, ami elválaszt minket a Jézussal való bensőséges és szent kapcsolattól, megmérgezi a lelkünket. Ha el kívánjuk nyerni az örök életet, meg kell harcolnunk ''a hitnek szép harcát" (1Tim 6:12). Isten hatalma őriz minket ''hit által az üdvösségre'' (1Pét 1:5). Ha a hitehagyás gondolata megterhelő a számotokra. akkor ''iszonyodjatok a gonosztól, ragaszkodjatok a jóhoz'' (Róm 12:9). Higgyetek abban, aki ''titeket a bűntől megőrizhet, és az ő dicsősége elé állíthat feddhetetlenségben és nagy örömmel''