ŐRANGYALOK

''Meglássátok, hogy eme kicsinyek közül egyet is meg ne utáljatok; mert mondom néktek, hogy az ő angyalaik a mennyekben mindenkor látják az én mennyei Atyám orczáját.'' (Máté evangéliuma 18:10)Csak az eljövendő örökkévalóságból visszatekintve érthetjük meg majd teljesen Isten gondviselését. Még nem látjuk tisztán, hogy mennyit köszönhetünk az angyalok gondoskodásának és közbelépéseinek. A mennyei lények tevékeny szerepet vállalnak a földi eseményekben. Fényruhában, emberi alakban és vándorként jelennek meg közöttünk. Elfogadják az emberek vendégszeretetét, és vezetik a sötétben járó utazó lépéseit. Habár a Föld uralkodói nem tudják, a tanácskozásaikon gyakran angyalok szóltak. Az emberek a saját szemükkel látták őket, és fülük hallotta a felhívásukat. A tanácstermekben és törvényszékeken mennyei küldöttek védték az üldözöttek és elnyomottak ügyét. Keresztülhúzták az ellenség számításait, feltartóztatták a gonoszt, amely kárt és szenvedést okozott volna Isten gyermekeinek. Mindezek feltárulnak a mennyei iskola tanulói előtt.

Minden megváltott a saját életéből érti meg majd az angyalok szolgálatát. Milyen csodálatos élmény lesz az, amikor beszélgetést folytathatnak azzal az angyallal, aki őrzőjük volt a korábbi éveiktől kezdve. Aki vigyázott lépéseikre, és befedezte fejüket a veszedelem napján, velük volt a halál árnyékának völgyében, megjelölte nyugvóhelyüket, és aki először üdvözölte őket a feltámadás hajnalán! Megtudhatják tőle az Isteni közbelépés történetét az ő egyéni életükben, és a mennyei együttműködés szerepét az emberiségért végzett minden munkájában. Kezében Isten Igéjével, minden emberi lény - bárhová sodorja is a sorsa - közösségben maradhat Istennel, ha maga is úgy akarja. E világban is mennyei légkörben időzhet. [miközben] mindig közelebb jut az örökkévaló világ küszöbéhez, míg végül a kapuk megnyílnak előtte, és beléphet oda. Nem érzi majd magát idegennek. Fülébe csendül láthatatlan földi társai, a szentek hangja, akik üdvözölve fogadják őt. Ugyanaz a hang köszönti majd, amelyet megismert és megszeretett már ezen a Földön. Akik Isten Igéje által közösségben éltek a Mennyel, azok otthonosan fogják érezni magukat a mennyei lények társaságában.


Szólj hozzá!
Csak azután érhető el a facebook like és comment plugin, hogy bekapcsoltad a facebook beállításoknál a "nem kötelező cookie"-kat!