ISTEN IGAZSÁGÁNAK VÉDELMEZÉSE

''Élek én, mondja az Úr, mert nékem hajol meg minden térd, és minden nyelv Istent magasztalja.''
(Rómabeliekhez 14:11)Miért engedte meg Isten a nagy küzdelem folytatását a korszakokon át? Miért nem rövidítette meg Sátán életét lázadása kitörésekor? Ez azért történt, hogy a világegyetem meggyőződhessen Isten igazságosságáról a gonosszal való bánásmódja által. A megváltás tervében vannak olyan magasságok és mélységek, amelyeket az örökkévalóságban se tudunk kimeríteni sohasem; oly csodás dolgok, amelyekbe az angyalok is vágyakoznak betekinteni. Az összes teremtett lény közül csak a megváltottak ismerték meg személyes tapasztalatuk által a bűnnel való tényleges küzdelmet. Együtt munkálkodtak Krisztussal, beléptek a Krisztus szenvedéseivel való közösségbe, amiben még az angyalok sem részesülhettek. Vajon nem rendelkeznek-e majd olyan bizonyságtétellel a megváltás tudományában, amely értékes lesz az el nem bukott lények számára? ''Az Úr. hajlékában mindene azt mondja: dicső'' (Zsolt 29:9), és azok az énekek, amelyeket a megváltottak énekelnek majd, a tapasztalatuk énekei kinyilatkoztatják Isten dicsőségét.

''Nagyok és csodálatosak a te dolgaid, mindenható Úr Isten; igazságosak és igazak a te útjaid, óh, szentek Királya! Ki ne félne téged, Uram! És ki ne dicsőítené a te nevedet? Mert csak egyedül vagy szent.'' (Jelenések könyve 15:3-4). A gonoszok megigézve nézik Isten Fiának koronázását. Látják a kezében a mennyei törvénytáblákat, a tilalmak tábláit, amelyeket semmibe vettek, és áthágtak. Minden kétely, amely a hosszú küzdelem során az igazság és tévelygés kérdésében felmerült, most tisztázódik. A lázadás következményei, az isteni rendelkezések mellőzésének gyümölcsei minden értelmes teremtmény előtt nyilvánvalók lesznek. A nagy küzdelem összes tényét látva, az egész világegyetem, a hűségesek és lázadók egyként hirdetik: ''Igazságosak és igazak a te útjaid, óh, szentek Királya!''