HOL VAGY?

Nagy bevásárlóközpontokban, parkokban, de még túraútvonalakon is láthatod a terület térképének jelölését. Valahol a térképen pedig ott van egy nyíl azzal a felirattal: "te most itt vagy."Ha a svájci Genfbe akarnál utazni, beütnéd az úticél címét a GPS-be, és ez a két kérdés merülne fel: hol vagy most, és hová akarsz eljutni? Ugyanígy lényeges a kérdés is a kiindulási helyedről és a célodról. Mózes I. könyvében az élet története is kulcsfontosságú kérdések feltevésével kezdődik el. Figyeljük meg a kertben történteket, ahol Isten megteremt egy világot, megszervez egy rendszert, és elindítja a földi életet.

"Kezdetben teremtette Isten az eget és a földet. És látta Isten, hogy minden, amit teremtett, íme, igen jó." (1Mózes 1:1, 31) Tökéletesen hangzik, ugye? A teremtéstörténet a maradandó jóság és dicsőség számára létrehozott tökéletes világot jeleníti meg.

Te is olyan vagy, aki elkezd valamit olvasni, majd úgy elmélyül a cselekményben, hogy hátralapoz a könyvben, csak hogy lássa, miként oldódik meg a helyzet? A Biblia két olyan fejezettel indul, ami a tökéletes harmóniát írja le, és a Jelenések könyve két utolsó része a dicsőséges végről szól, mikor minden a helyére kerül. Ma a könyv közepén élünk, valahol a kert és a vég idejének reményteli helye között.

"Egyetek gyümölcsöt, mert az jó, de ha ebből az egyből fogyasztotok, az nem jó: az helytelen." Ha az erőszakra nincs erkölcsi törvény, úgy megérthetjük, hogy az emberek esetleg durvának vagy sokat követelőnek látják Istent. Szemre a büntetés nem vág össze a bűnnel. "Egyetek minden gyümölcsből, csak nem arról a fáról, mert ha megteszitek, meg fogtok halni." Miért olyan rossz annak a gyümölcsnek az elfogyasztása?

Ez nem a gyümölcs milyenségéről szól. A gond, ha inkább az érzékeinkben bízol, mint a Teremtőd világos szavában. Mikor átléped a határvonalat, és a saját akaratodban bízol Istené helyett, elmozdulsz efelé, hogy Isten legyél. Ha csakis a saját fejed után mégy, te magad leszel a viszonyítási alap. Figyed meg: a csaló nem azt vitatta, hogy az Alkotó gonosz lett volna. Még csak nem is sugallta, hogy az Úr nem létezik. Nem Istennel, hanem veled kapcsolatban változtatott.

A bűneset központi kérdése egy apró kiigazítás, ami aztán megváltoztatja
az Istennel kapcsolatos pozíciódat.

A megtévesztés félelmetes eredménnyel járt a helyzetükben. Mikor a Mindenható megérkezett a kertbe gyermekei keresésére, ők idegenül érezték magukat a jelenlétében. Az Úr először azt kérdezte tőlük, hogy "Hol vagytok?" (1Mózes 3:9). Nagyon is jól tudta, hol bujkálnak a gyerekei. Az igazi kérdés az volt, miért rejtőztek el. Mikor úgy érzed, mintha menekülnél, akkor is bízhatsz abban, hogy Isten továbbra is tudja, hova bújtál el. Ha válaszolsz a "Hol vagy?" kérdésre, az része a helyreállítási folyamatnak. Ha nincs összhang Istennel, az legalább két következménnyel jár:

- elbújva maradunk,
- válaszolunk a kérdésre.

"Hol vagy?" Ha ma kéne válaszolnod rá, mit mondanál? Ádám vallomása rámutat a bűn rombolására a szívünkben: "Szavadat hallottam a kertben, és megfélemlettem, mivel hogy mezítelen vagyok, és elrejtőztem." (1Mózes 3:10) Téged is megkísért, hogy ugyanígy tegyél, hogy azt nézd, milyen helyzetbe kerültél, és elfuss? Megpróbáld magad helyrehozni a dolgokat? Vagy hogy Istenhez fordulj, és szembenézz vele?

Szeretnének elmenekülni erről a bolygóról s áttelepülni a világűr egy békésebb, boldogabb helyére.

Ha Isten felé fordulsz, másként látsz majd. Ha magad helyett az Úrra nézel, ez az első és legfontosabb finomhangolás, amit csak az életben megtehetsz. A. W. Tozer egyszer kijelentette: "Ami akkor jut az eszünkbe, mikor Istenről gondolkozunk, a legjelentősebb dolgot árulja el rólunk." Lásd Őt helyesen, és minden megváltozik. De az ellenkezője is igaz. Lucifer rájött, hogy a látásmódunk megváltoztatja az érzékeléseinket, és az érzékelésünk mindent átalakít, ahogy erről Ésaiás is írt:

"Miként estél alá az égről, fényes csillag, hajnal fia!?... Holott te ezt mondtad a szívedben: Az égbe megyek fel, az Isten csillagai fölé helyezem ülőszékemet, és lakom a gyülekezet hegyén messze északon. Felül hágok a magas felhőknek, és hasonló leszek a Magasságoshoz." (Ésaiás 14:12–14)

A "legyen meg a te akaratod" helyett az "én azt fogom" frázist emeljük ki. Ugyanez a kísértés bukkan föl újra meg újra Jézus történetében: a te akaratod vagy Istené. Az ördög megkísértette Krisztust a pusztában, mikor így szólt hozzá: "Hozzá menvén a kísértő, mondta néki: Ha Isten fia vagy, mondd, hogy e kövek változzanak
kenyerekké."
(Máté 4:3) Sátán a Gecsemáné kertjében is eljött, és a Megváltó megint csak ezzel a kísértéssel került szembe: "Mit válasszak, amit én akarok?" vagy "Döntsek amellett, hogy Isten akaratát cselekszem." "Atyám, ha akarod, távoztasd el tőlem e poharat; mindazáltal ne az én akaratom, hanem a tiéd legyen!" (Lukács 22:42) Még a Gecsemáné-kerti győztes döntéshozás után is Izrael vezetői ugyanezt a kísértést szegezték Jézusnak a kereszten: "Ha Isten Fia vagy, szállj le a keresztről! Hasonlóképpen a főpapok is csúfolódván az írástudókkal és a vénekkel egyetemben ezt mondták: Másokat megtartotta, magát nem tudja megtartani." (Máté 27:40–42)

Fordulj oda Istenhez. Nagyon nehéz, de ez a helyes döntés.

Vagy távol maradsz tőle, és abban bízol, hogy míg bujkálsz, rátalálsz egy másik útra. Ha változtatsz az álláspontodon, attól megváltozik a kapcsolatod is. A "megtérés" szó egyszerűen azt jelenti a Bibliában, hogy 'megfordul' vagy 'meggondolja magát'. Talán azt hiszed, már túl messzire eltávolodtál az Örökkévalótól ahhoz, hogy tényleg visszafordulhass. Úgy gondolod, hogy előbb meg kell változtatni az életedet, bizonyítani az elkötelezettségedet, és el kell kezdened a helyes úton haladni, mielőtt Ő begyógyíthatja a távolságot köztetek. De az az igazság, hogy a te helyzeted az egyedüli távolság közted és a menny között. Abban a pillanatban, hogy odamégy hozzá, Isten feltölti a szakadékot. Az Úr kegyelmével eltörli a távolságot.

Most gondolj vissza az Éden-kertre! Miért bújt el Ádám és Éva? Mert féltek. Lehet, hogy erről eszedbe jutnak János szavai: "A szeretetben nincsen félelem; sőt, a teljes szeretet kiűzi a félelmet, mert a félelem gyötrelemmel jár: aki pedig fél, nem lett teljessé a szeretetben." (1János 4:18)

Most megint gondolj vissza az Éden-kertre! Amikor az Úr felmérte a kígyó által előidézett bűn pusztítását, két átkot mondott. Megátkozta volna Ádámot és Évát? Dehogy! A teremtéstörténet szerint az Alkotó a kígyót átkozta meg szörnyű gaztettéért (1Mózes 3:14), és a földet (1Mózes 3:17). Majd a vég idején Isten tűzben semmisíti meg a kígyót és a földet is (Jelenések 20. fejezet). Megjövendölte, hogy a bűn a végső sorsa felé megy.

Most megint gondolj vissza az Éden-kertre, csak még egyszer! Miután az Úr megkérdezte az első emberpártól: "Hol vagytok?", ők úgy döntöttek, odafordulnak hozzá. Még ha ez halállal és szenvedéssel is járt, és nagyon hosszú idő telt el a megváltás előtt, és mire a helyreállítás is megtörtént, a Teremtő azonnal cselekedett, és felruházta őket (1Mózes 3:21). Nekik adta a megbékéltetés végső ígéretét Jézusban: "Ellenségeskedést szerzek közötted és az asszony között, a te magod között, és az ő magva között: az neked fejedre tapos, te pedig annak sarkát mardosod." (1Mózes 3:15; lásd még: 2Korinthus 5:19–20)

1997-ben a Chicago Tribune egy ejtőernyős balesetről tudósított. Általában arra számítunk, minden repülőből való kiugrás után elszenvedett baleset rossz véget ér. Michael Costello ejtőernyő-oktató Gareth Griffith tanulóval ugrott ki a gépből. Ám Gareth hamar rájött, milyen szerencsés, hogy egy ilyen tapasztalt oktatóval lehetett. Mikor meghúzta a kioldót, az ejtőernyő nem nyílt ki, és a levegőn át zuhantak lefelé, egyenesen neki a talajnak. De még mielőtt földet értek volna, Michael Costello átfordult, és így először ő csapódott be a földbe, ezzel megtörve Gareth ütközését. Az instruktor azonnal életét vesztette, de Gareth túlélte törött gerinccel, viszont nem bénult le tőle. Könnyű elképzelni, hogy Gareth rendszeresen vissza-visszamegy arra a helyre, ahol valaki más megtörte a zuhanását, megmentette az életét, és ezzel megszentelte azt a földet.

Kezdettől fogva az volt a terv, hogy a Fiú áldozatával fedezzék be a bűn rontását. Krisztus áldozathozásának eredménye, hogy bizalommal fordulhatsz Istenhez, és nézhetsz szembe vele. Mikor megkérdezi tőled: "Hol vagy?", teljes biztonsággal mondhatod neki: "Itt vagyok veled."

Imádság
"Uram, segíts, hogy őszinte legyek magamhoz és hozzád azzal kapcsolatban, most hol tartok az életemmel. hozzád fordulok, és üdvözöllek az életemben!"

Személyes kihívás
Ma nézzetek magatokra a tükörben. Valójában ki néz vissza rátok? Ha Isten titeket kérdezne meg: "Hol vagytok?", mit felelnétek neki? Rejtegettek bármit is előle, ami bűntudattal és szégyenérzettel tölt el? Elrejtőzés helyett hozzátok elő a problémát. Semmit nem old meg a halogatás, és nem is tűnik el tőle a gond. Valljátok be az Úrnak imában életetek és jellemetek részeit, amit szeretnétek, ha Ő átalakítana. Ne felejtsétek el, Jézusban már tietek a győzelem: "Nincsen azért immár semmi kárhoztatásuk azoknak, akik Krisztus Jézusban vannak, kik nem test szerint járnak, hanem Lélek szerint." (Róma 8:1)

Forrás: "8 kérdés, amit Isten szívesen feltenne neked" biblia-tanulmány című írása alapján.
Hol vannak a vádolóid?


EZEKET OLVASTAD MÁR??

A Törvényben mi van megírva?

Kinek mondotok engem?

Hol vannak a vádolóid?


SZÓLJ HOZZÁ!