HOL VANNAK A VÁDOLÓID?

"Jézus mondta néki: 'Asszony, hol vannak azok a te vádlóid? Senki sem kárhoztatott-e téged?' Az pedig mondta: 'Senki, Uram!' Jézus pedig mondta néki: 'Én sem kárhoztatlak: eredj el, és többé ne vétkezzél!' " (János 8:10–11)Valaki így fogalmazott: "Ha sérelem ér, igazságot akarsz. Ha tévedsz, könyörületre vágysz." Mindkét élmény lehet nagyon heves is. A János evangéliuma 8. fejezetében levő történetre gyakran úgy hivatkoznak, mint ami az egyik legjobb példa Isten legyőzhetetlen kegyelmére. Minden egyes alkalommal, mikor olvassuk, lenyűgöz minket. Valószínűleg azért is gondolkodtat el olyan mélyen, mert a vádlókkal és a vádlottal is tudunk azonosulni. Ráadásul két másik jellemvonása miatt is felejthetetlenné válik ez a történet:

1. amilyen kérdéseket Jézus feltett a végén,
2. és ahogy a Megváltó ráveszi a nőt, hogy hangosan válaszoljon a kérdésére.

Alap esetben a kérdések gondolkodásra, feleletre, információ megosztására vagy a hibák kijavítására késztetnek, de Krisztus kérdésére mintha túl könnyen lehetne válaszolni.

Számtalan internetes fóruma van a "beugratós kérdéseknek", tudjátok, ezek azok a kérdések, amiktől kellemetlenül és bizonytalanul érzitek magatokat, mert a válasz elsőre túl nyilvánvalónak tűnik. A tanulók rosszat sejtenek, mikor a kérdések látszólag "túl könnyűek", és azon erőlködnek, hogy rátaláljanak a "helyes" válaszra. Ami a hitet illeti, való igaz, hogy

Isten megváltása ingyenes számunkra. Ez ilyen egyszerű.

Mégis az a legnehezebb, hogy valóban elhiggyük: az Úr megment minket. A természetünk inkább megvédené a képességeink által elért sikereinket. Azonban az önbizalom nem mindig előnyös.

Tudva, hogy az emberek képesek a kedvesség illedelmes tetteire és rémisztő kegyetlenségre is, időtlen történetté emeli a templom udvarában zajlott fiaskót. Ironikus, hogy pont a templom udvarának a területén volt ez az eset. A templomban volt az a hely, ahol a szent Isten és az elveszett bűnös találkozhatott egymással, ezen a területen mi is naponta az Úr közelébe mehetünk.

"Én sem kárhoztatlak: eredj el, és többé ne vétkezzél!"

Az egész tárgyalóterem és ítéleti terület tökéletes: a templomban, Jézus előtt zajlik. Így ennek a nőnek az "előállítását", melyet csapdának szántak a Megváltónak, Krisztus tökéletes tervvé változtatta, ami rosszul alakult a vallási vezetők számára. Mégis csak Jézussal álltak szemben, akit Immánuelnek is hívnak, ami annyit tesz, hogy "velünk az Isten" (Máté 1:23).

A vallási vezetők stratégiai megmozdulást tettek, viszont két végzetes hibát is ejtettek az érvelésükben. Mindenekelőtt bár a nőt tetten érték a házasságtörésnél, a törvény azt mondta ki, hogy mindkét vétkes félnek meg kell halnia (5Mózes 22:22; 3Mózes 20:10). De csak az asszony van ott - tanúk nélkül. A törvény alapján az igazság bármilyen csűrése-csavarása a bíróságon halálos ítéletet von maga után. A második hiba az volt, hogy bármilyen halálos ítélet meghozatalánál római bíróságnak kellett elnökölnie.

Jézus az ujjával ír a templom udvarának közepén: elég látványosan. Miután az ujjával felrajzolta az igazságot, egy olyan ötletet vet fel, ami harangszóként tölti be a teret: "Aki közületek nem bűnös, az vesse rá először a követ." (János 8:7) Mindenki elnémult. Senki nem válaszolt. Csupán a szandálok csoszogásának zaja hallatszik a porban, ahogy a tömeg elszéled. Pár perccel ezután már kiürült az udvar, kivéve a nőt és Krisztust, aki a templom közepén maradt. Majd az a hang, ami bolygókat hoz létre, és suttogásával hurrikánokat csendesít le, két kérdést tesz fel: "Asszony, hol vannak azok a te vádlóid? Senki sem kárhoztatott-e téged?"

Ne feledd, hogy Isten feltett kérdései gyakran ajtót nyitnak egy új élet felé. Szinte túl szép ez a történet ahhoz, hogy igaz legyen, a házasságtörésen kapott nő számára. Jézus kérdése vajon egy újabb beugratós kérdés, vagy tényleg esélyt kínál föl neki az újrakezdésre?

Ha nehéz időszakon mégy át, és fojtogat a kegyelem igazsága, ezzel nem vagy egyedül. Kicsit túl könnyű. Kissé túl szép ahhoz, hogy igaz legyen. Az emberiségnek még nagyobb gondot jelent hangosan kimondani: "meg vagyok váltva" és "szabad vagyok". A kegyelem és irgalom fogalmát nem bonyolult megérteni vagy elmagyarázni, hanem olyan nehéz elfogadni és megragadni. Fontold meg újra ezeket a kérdéseket: "Hol vannak a te vádlóid?" és "Senki nem kárhoztatott téged?".

A Jelenések könyvében van egy jelenet, ami csodálatosan megragadja a választ: "Hallottam nagy szózatot az égben, amely ezt mondta: Most lett meg az üdvösség és az erő és a mi Istenünknek országa és az Ő Krisztusának hatalma; mert a mi atyánkfiainak vádolója levettetett, aki vádolta őket éjjel és nappal a mi Istenünk előtt. És ők legyőzték azt a Bárány véréért és az ő bizonyságtételüknek beszédéért; és az ő életüket nem kímélték mind halálig." (Jelenések 12:10–11)

Ez igazság a paráznaságon ért nő és a te számodra is. Ki fogod jelenteni ma? Mondd ki hangosan! Ha így teszel, sokkal többet jelent majd neked, mintha gondolatok szintjén tartanád meg magadnak. Mert ahogy beszélsz, erősebben fog nőni az igazság a szívedben és az elmédben.

Mit gondolsz, az asszony hallhatta Jézust, amint így szólt hozzá? "Én sem kárhoztatlak: eredj el, és többé ne vétkezzél!" (János 8:11) Talán ez majd elgondolkodtat saját történeted.. elbukott ígéretein, gyenge önátadásán, folytonos ellentmondásán, mikor cserbenhagytál másokat, vagy elrejtetted az igazságot. Azonban Jézus senkit nem hoz olyan helyzetbe, hogy elbukjon.

Ő arra emlékeztet téged, hogy "menj el, és többé ne vétkezzél". De ha most azt hiszed, az "elmenés" és a "makulátlanság" a lényeg, akkor a történet ellentmondásos lesz neked. Más szavakkal a "menj el, és többé ne vétkezzél" így hangzik:

"Mivel szabad vagy, menj, és szabadságban járj, ne a szolgaság kötelékeiben."

Antonio Stradivari olyan odafigyeléssel és precizitással készítette el saját kezűleg a hegedűit, hogy azok hangjának nem akadt párja a világon. Mikor felajánlották Peter Croppernek, egy kiváló angol hegedűsnek, hogy a következő koncertjén egy 258 éves Stradivarin játsszon, azzal egy álom vált valóra. Majd elérkezett a várva várt este. Föllépdelt az emelvényre, ahol szerencsétlenségére megbotlott, és az álma rémálommá vált, mikor ráesett a Stradivarira. A hegedű nyaka levált. Legnagyobb rémületére felbecsülhetetlen kincse ketté tört.

Peter Cropper, ahogy képzelhetjük, le volt sújtva. Elvitte a hegedűt egy mesteremberhez, hogy próbálja helyreállítani a hangszert. Bár sokan helyre tudták volna hozni a hegedűt ragasztóval, szerszámokkal és idővel, de senki sem sejthette, hogy valaha is újra ugyanúgy szól-e majd, mint azelőtt. Idővel Peter felismerte, hogy a hangja többé nem volt ugyanolyan, valójában még jobban is szólt. Ezt úgy magyarázta: "Ami azt illeti, a hegedű most jobb állapotban van, mint valaha, és sokkal zengőbb hangon szólal meg."

Eltört. Megjavították. Most jobb. Az önzéssel és bűnnel teli élet után még újra közel leszel valamikor is az Úrhoz? Előfordulhat, hogy még közelebb kerülj hozzá, miután megtört az utad? Ellen White így fogalmaz erről az egyik "túl szép, hogy igaz legyen" állításában:

"Amit Krisztus életével és halálával véghezvitt, több a bűn okozta romlás és pusztítás helyreállításánál. Sátánnak az volt a szándéka, hogy az embert örökre elszakítsa Istentől, ám Krisztusban szorosabb közösségbe kerülünk az Úrral, mintha sohasem buktunk volna el. Azáltal, hogy felvette természetünket, az Üdvözítő soha el nem szakítható kötelékkel kapcsolta magát az emberiséghez." (A nagy küzdelem, 25. o.)

Ma Jézus kereszten hozott áldozata miatt közelebb vagy hozzá, mint azt valaha is képzelted. Már hallhattad a mondást: "nagy volt a bűnöm, de Isten szeretete még hatalmasabb". Ez teljesen így igaz. De többet kell tenned, mint hogy csak egyetértesz ezzel: mondd ki hangosan, és élj eszerint. Sétálj el az udvarra, és találj kegyelmet Krisztusnál.

Imádság
"Uram, a nő a történetből emlékeztet a te hajlíthatatlan, végtelen és örökké hű szeretetedre irántam! elég a te kegyelmed. segíts, hogy ne csak értsem, hanem fogadjam be mélyen a szívembe!"

Személyes kihívás
"Asszony, hol vannak a te vádlóid? Senki sem kárhoztatott téged?" Mintha ez becsapós kérdés lenne, de mégsem az. Jézus nektek is azt mondja, hogy a kegyelme számotokra is elég. Próbáljátok ki: egy hétig úgy kezdjétek a napot, hogy ezzel az Igével emlékeztetitek magatokat a kegyelem ajándékára: "Mert kegyelemből tartattatok meg, hit által; és ez nem tőletek van: Isten ajándéka ez." (Efézus 2:8) Nyomtassátok ki, keressetek hozzá szép betűtípust, színezzétek ki, amit csak szeretnétek, és ragasszátok ki a fürdőszobai tükörre, vagy ahol minden reggel láthatjátok.

Ahogy kapcsolatba kerültök másokkal napközben, emlékeztessétek magatokat az Úr irgalmára, és döntsetek úgy, hogy minden veletek szembejövő személlyel kegyelmesen bántok. Előre tervezzétek meg ennek a gyakorlati részét. Például: "Ha ma valaki barátságtalanul beszélne velem, ahelyett, hogy ugyanúgy szólnék vissza, kedvesen válaszolok neki." A hét végén kérdezzétek meg, hogy éreztétek magatokat ettől a kihívástól.

Forrás: "8 kérdés, amit Isten szívesen feltenne neked" biblia-tanulmány című írása alapján.
Hol vannak a vádolóid?


EZEKET OLVASTAD MÁR??

Kinek mondotok engem?

Hol vagy?

A Törvényben mi van megírva?


SZÓLJ HOZZÁ!