KÖSZÖNTÜNK, JÉZUS LELKE!

"Mikor pedig ezeket magában elgondolta: íme, az Úrnak angyala álomban megjelent néki mondván: József, Dávidnak fa, ne félj magadhoz venni Máriát, a te feleségedet, mert ami benne fogantatott, a Szentlélektől van az." (Máté evangéliuma 1:20)Miközben ott álltam Sojourner Truth sírjánál, azon gondolkodtam, milyen csodálatosan átalakította ennek a hölgynek az életét a Jézussal kapcsolatos látása. Megtérése után Sojourner Truth, aki rabszolgaként született New Yorkban, és több úrnál is szolgált az 1828-as rabszolga-felszabadítás idejéig, hatalmas tömegeknek kezdte hirdetni az Üdvözítővel szerzett tapasztalatát. Egy alkalommal azonban rájött, hogy elfeledkezett a Szentlélek jelenlétéről, és olyan mély félelem vett rajta erőt, hogy "rettegve visszahőkölt" annak szörnyű tekintetétől, akit pedig barátjának tartott.

Miként Isten álom által oszlatta el akkor régen József félelmét, úgy kapott ez a fiatal hölgy is új látást Krisztusról. Figyeljük meg, hogyan meséli el történetét életrajzában! " 'Ki vagy te?' - ez volt szívem mélységes kiáltása, és egész lelkem egyetlen imában összpontosult, hogy ez a mennyei lény megmutatkozzék előttem, és velem maradjon. Hosszú idő után, miután lelkemet és testemet egyaránt áthatotta már ez az egyetlen vágy, légzésem és erőm csaknem elhagyott, és a lábamon sem tudtam megállni, akkor kaptam meg a választ tisztán és érthetően: 'Jézus vagyok!"Igen! - feleltem. Ő Jézus.'

Nem csoda, hogy Sojourner Truth olyan hatalmas szolgálatot végzett! Erőteljes hangon bírálta a rabszolgaság intézményét, ékesszólóan kiállt a nők jogaiért, és azért dolgozott, hogy országát azzá a hellyé varázsolja, ahol a szabadság mindenki számára valóság. Nem csak az evangéliumról szeretett prédikálni, de élte is az igazságot a Szentlélek hatalma által, mert egykor lehetővé tette az Ő megszületését, aki a foglyoknak ma is szabadulást hirdet.

Imádság a mai napra
"Csendesítsd le félelmeimet, Uram, és adj új látást nekem szerető Megváltómról!"


Szólj hozzá!