KINEK A HATALMA ÁLTAL?

"De aki a Szentlélek ellen szól káromlást, nem nyer bocsánatot soha, hanem örök kárhozatra méltó."
(Márk evangéliuma 3:29)"A feleségem azt hiszi, megbolondultam" - jegyezte meg Edwin, miközben arról beszélt, most milyen csodálatosan dolgozik az életében az Úr, hogy minden nap tudatában van a Szentlélek jelenlétének. "Azok a 'Szent Szellem'-et követő gyülekezetek a Sátán munkáját végzik" -jelentette ki indulatosan egy idősebb lelkész, miközben egyik fiatalabb munkatársával azokról a természetfeletti ajándékokról beszélgettek, amelyek a város egyik-másik gyülekezetében nyilvánultak meg. "Abban a csodagyógyítóban szentségtelen lélek van, és saját hasznára dolgozik" - figyelmeztette Jean a barátnőjét, Paulát, és arról próbálta meggyőzni, nehogy elmenjen arra a különleges imaórára, amit a helyi adventista gyülekezetben tartottak.

Jézus a vádaknak ugyanezzel a három szintjével találkozott. Családja azt állította róla, hogy "magán kívül van" (Márk evangéliuma 3:21). A vallási vezetők azt terjesztették, a Sátán erejével munkálkodik (3:22). Ellentmondást nem tűrően kijelentették, hogy tisztátalan lélek van benne, vagyis hogy külső cselekedeteivel csak palástolni akarja lelke romlott, öndicsőítésre vágyó hajlamát (3:30). Abban az időben, amikor Márk levele eljutott a korai keresztényekhez, őket is ugyanazokkal a vádakkal illették a zsidó és római hatóságok, amelyekkel korábban a Mester is szembesült, amikor hatalmasan munkálkodott a Szentlélek ereje által. Számukra és az őket követő korszakok hívői számára is nagyon fontos volt, hogy tudják: Krisztus a lehető legszigorúbb figyelmeztetést adta a Szentlelket ily módon megtagadó magatartás ellen.

Jézus szolgálata során, az említett eset után néhány hónappal a tanítványokról is bebizonyosodott, hogy az ő lelkükben is ott rejlik ez az attitűd. Találkoztak egy emberrel, aki az Úr nevében űzte ki a démonokat, és megtiltották neki, hogy ezt tegye, csak mert nem volt tagja az ő társaságuknak. A Megváltó azonban így intette őket: "Jézus pedig mondta: Ne tiltsátok el őt. Mert aki nincs ellenünk, mellettünk van." (9:39-40) Isten úgy döntött, hogy hiányosságokkal küzdő eszközök által fog munkálkodni, viszont ha valakinek a tevékenységét valóban meg kell állítani, akkor azt Ő maga fogja megtenni az általa megszabott időben és módon. Addig pedig mindig alkalmazhatjuk a próbát, amely így szól: "Azért az ő gyümölcseikről ismeritek meg őket." (Máté evangéliuma 7:20)

Imádság a mai napra
"Atyám, segíts, hogy mindig készséges legyek munkád végzésére, még ha jóakaratú emberek félre is értenek vagy fellépnek ellenem!"


Szólj hozzá!