A VÁRAKOZÓ NŐ

Eljön minden lány életében, hogy biológiailag nővé válik, de lelkileg, szellemileg még nem teljesen érett, mégis vágyik egy férfi társaságára.A nő feleség, anya, otthonteremtő, az érzelmek közvetítője, segítő társa a férfinek. Nem csak egy nő. Mindenkinek érdemes megtanulni a saját szerepét a házasságban. Hisz a nő is nőként érzi magát boldognak egy párkapcsolatban.

"Derék asszonyt kicsoda találhat? Értéke sokkal drágább az igazgyöngynél." (Péld 31:10)

Fontos hölgyek, hogy a férjeiteknek ne csak egy kedves arc legyetek. Legfőbb erényeitek ne a testetek legyen. Ha abba szeretnek bele a fiúk, akkor az idő múlásával a férfi felétek való érzelmei változását hordozza magával. Szépségetek legyen a belső ember. Feleségnek lenni egy szolgálat, amihez megfelelő szellemi érettség kell. Éppen úgy, mint a férfiaknak. A nők élete úgy alakul, amelyik férfit követik, életük összefonódik egymással, formálódik a másikhoz.

Az egyedülállóság nem időpocsékolás vagy a pálya szélén üldögélés


Amíg egy nő nincs férjnél, kövesse Jézust.

"Én vagyok a szőlőtő, ti a szőlővesszők: aki énbennem marad, és én őbenne, az terem sok gyümölcsöt, mert nélkülem semmit sem tudtok cselekedni." (Jn 15:5)

Jobb előre bölcsességet szerezni. A példabeszédek könyve azt mondja az első fejezetben. Fogadd el az okos intést. Ezek adnak az együgyűnek okosságot, az ifjúnak ismeretet és megfontolást. Hallgat rá a bölcs, gyarapítja tudását. Okos döntés előre tanulni, mint ott állni egy ismeretlen helyzetben tapasztalat nélkül. Főleg ha házasságról van szó, melyben

rossz döntéssel mély sérülést szerezhetünk magunknak.

Az Isten szerint való nő - Eszterré válni (részlet, Paul Washer)
"Egyedülálló nők gyakran úgy látják magukat, mint akik a polcon ülnek, míg az élet tovahalad, vagy, mint akik a kispadon ülnek, mások pedig játszhatnak. Nem veszik észre, hogy elpazarolják az életük legfontosabb időszakát; megfosztják magukat a nagyszerű örömtől és a jutalomtól, megfosztják a jövendőbelijüket egy még erényesebb nőtől, és megfosztják Istent egy hű szolgától, aki által nagy dolgokat cselekedhetne.

Ahogy Eszternek fel kellett készülnie mielőtt királyné lehetett volna egy egész királyság felett, úgy minden nőnek fel kell készülnie mielőtt belevághatna az élet legfontosabb és legnehezebb hivatásába - feleségnek és anyának lenni. Eszternek meg kellett ismernie a királyság törvényeit, amihez tartozott, a királyi udvar szabályait, a magas pozícióval járó intellektuális, érzelmi és lelki kihívásokat. Egyszerűen szólva Eszternek teljesen át kellett formálódnia egy fiatal hölgyből királynévé, mielőtt viselhette volna a címet és betölthette volna a tisztséget. A szépítésük -míg a király elé mehettek- 12 hónapig tartott.

Ugyanígy egy egyedülálló keresztény nőnek is meg kell tanulnia a Mennyei Királyság törvényeit, mielőtt összeköti életét azzal, akit Isten neki készített elő. Felkészült kell legyen intellektuálisan, érzelmileg és lelkileg; nem a királyi udvar szolgái által valami pogány templomban, hanem maga Isten által, az Ige által és más Isten szerint való nők által, akik már előtte felkészültek.

Az egyedülállóság nem időpocsékolás vagy a pálya szélén üldögélés, hanem egy olyan időszak, amit Isten kifejezetten azért adott a nőnek, hogy olyanná válhasson, amilyennek Ő akarja látni."

A várakozó férfi Az imádkozó férj


Ezeket is ajánljuk


Az imádkozó férj

A várakozó férfi

Keresgélés és felismerés