A KERESZT JOBBÁ TESZI A HÁZASSÁGOT

Ádám és Éva a kezdetekben idillikus házasságban élt. Nem volt életükben bűn. Nem volt életükben negatív érzelem, félelem, és nagyon szép helyen éltek együtt. Azonban a kígyó, a gonosz által bejött Földünkre a bűn.A Bibliának kettős jellege van. A mondanivalója természeti és természetfeletti is. A kígyó, a Sátán jelképe csúszómászóvá vált, ami egy megaláztatás is egyben. Ellenségeskedés lesz az asszony utóda és a kígyó között (Ján 8,44; Ef 2,2). Illetve az asszony utóda, Jézus megtapossa a Sátánt. A nő büntetése a szülés fájdalmának megsokszorozódása, illetve: "vágyakozol férjed után, ő pedig uralkodni fog rajtad." (1 Mózes 3:16) Ádám büntetése a halál, így minden emberé, illetve, hogy fáradságos lesz neki a korábban örömteli munka.

Az ószövetségi időkben Krisztus előtt, de ugyanúgy a mai világban is jelen van a nők iránti tiszteletlenség. Ha elmegyünk keletre, az iszlám világba, láthatjuk, hogyan csorbítják jogaikat, és nem egyenrangúak a férfiakkal.

De hitetlen emberek házasságában is észrevehető a nők bántalmazása, megalázása, alacsonyabb rangúvá tétele. A közös ezekben a házasságokban, hogy nincs ott Krisztus. Illetve olyan keresztény házasságok is érintettek, ahol csak névleges kereszténység van. És mindez azért, mert Isten átkot mondott Ádámra és Évára, és ez a többi emberre is kihat.

Ha az emberek jobbá akarják tenni a házasságukat, szükséges bevinni Istent is abba


Tudni kell, hogy az ember Isten hasonlatosságára lett teremtve. Mind intelligenciájában, mind akaratában, mind érzelmeiben és az ember is test, szellem és lélek. Az ember bűnbeesés után szellemi halált is halt. Isten hangja elhalványodott a kígyóéval szemben. Ádám utódai, Ádám hasonlatosságára, képmására születnek, az óember bűne így örökölt.

Mindaddig, amíg Krisztusba, mint Messiásba nem kezdünk el hinni és a szellemünk meg nem újul Isten jóvoltából a Szentlélek által, addig óemberek vagyunk. Isten átkát hordozzuk: vágyakozol férjed után, ő pedig uralkodni fog rajtad. A nők elnyomottak lesznek, a férfi a vezetést uralkodásnak látja felelősség helyett. A férfi nem tudja úgy szeretni a feleségét, mint Krisztus az egyházat. Az ember meghal, és munkájában kevés marad az öröm.

Ha az emberek jobbá akarják tenni a házasságukat, szükséges bevinni Istent is abba. Krisztus a kereszten eltörölte a halált, a bűnök bocsánatot nyernek, az óember megújul, a kapcsolatok, szerepek helyre állnak az újban. Isten meg tud áldani bőségesen házasságodban.

Az imádkozó férj


Ezeket is ajánljuk


A várakozó nő

Az imádkozó férj

Keresgélés és felismerés