SOHA NEM LÁTOTT SZÉPSÉG ÉS BOLDOGSÁG

Korinthusbeliekhez írt levél 2:9 szerint: "Amiket szem nem látott, fül nem hallott és embernek szíve meg se gondolt, amiket Isten készített az őt szeretőknek." Nos, számomra ez egy semmihez sem hasonlítható ígéret.Az egész Bibliában nincs ehhez fogható. Amikor azt mondja, hogy ember nem látott még soha semmit, ami a mennyhez fogható lenne, ez nekem sokat jelent. Én számos gyönyörű helyet láttam már a földön. Sok országban jártam, amelyekről úgy gondoltam, felülmúlhatatlanok. Megnéztem a gyönyörű Tadzs Mahalt Indiában. Gyönyörködtem Svájc égbetörő hegyeiben, Hollandia káprázatos tulipánkertjeiben.

A menny azonban még ezek látványánál is mérhetetlenül lenyűgözőbb lesz.

Néhány barátom eljutott a Himalája hegység hágóin át egészen Kashmir völgyéig. Azt mondják, hogy a földön semmi sem hasonlítható e völgyek szépségéhez. Más barátaim elmentek a hunzák lakta Shangri-La vidékére, és meséltek az ott található, békét sugárzó tavakról és hegyekről. A Biblia azonban biztosít minket, hogy minden e világi szépség elhalványul a menny mögött.

Szeretnéd, ha biztos helyed lenne a mennyben? Akkor állampolgárságot kell szerezned


Ember szíve el sem gondolhatja minden képzeletet felülmúló csodáit. Az én képzeletvilágom elég színes, és képes vagyok páratlan dolgokat magam elé idézni. Ezek azonban még csak meg sem közelíthetik a menny dicsőségét. Szent lakhelyünk egyik legvonzóbb tulajdonsága, hogy tökéletesen tiszta.

"És nem megy abba be semmi tisztátalan, sem aki útálatosságot és hazugságot cselekszik,
hanem csak akik beírattak az élet könyvébe, amely a Bárányé"
(Jel 21:27).

Látjuk magunk előtt egy város és egy egész bolygó képét, ahol soha nem fogjuk érezni az állott cigarettafüst visszataszító szagát? Az Isten által alkotott végtelen mindenségben semmilyen vegyi méreg nem éreztetheti hatását. Az aranyból készült utcákon nyoma sem lesz a szemétnek. Sehol nem látunk eldobált sörösdobozokat és cigarettacsikkeket. Isten királyi fővárosában ismeretlen lesz a test megrontása, a levegő- és környezetszennyezés.

Számos gyökeres változásra utaltunk azok életvitelére vonatkozóan, akik öröklik majd az új földet. Megkíséreltük emberi nyelven lefesteni azt a megelégedett és felszabadult örömöt, amit tökéletes környezetünk fog nyújtani. Milyen békességet ad nekünk, hogy bűn és annak lealacsonyító hatása nélkül élhetünk! Sóvár vágy él a szívünkben, hogy minél hamarabb elhagyjuk ezt a földi siralomvölgyet.

Érzékeink felélénkülnek, amikor látjuk az előnyös és pozitív testi változások bizonyosságát - betegség, fájdalom és halál nélkül élhetünk Isten országában. Mégis, az üdvözültek boldogsága akkor éri el tetőpontját, amikor Jézussal szemtől szembe találkoznak, és Vele élhetnek az örökkévalóságban. Távlatainknak kevésbé jelentőségteljes része az, hogy milyen lesz az életvitelünk, mit fogunk enni, vagy hogy halhatatlan természetet kapunk. Micsoda kilátás! Nézni Megváltón átszegezett kezeit,

megnyitni értelmünket isteni bölcsessége előtt,
amint maga tanítja nekünk a megváltás tudományát.

Egyetlen kérdést kell mindnyájunknak feltennünk: "Amikor felvirrad a nagy nap, és az Úr szentjei bevonulnak a városba, közöttük leszek?" Ábrahám ott lesz. Izsák, Jákób, József, Péter és Pál is bevonulnak a kapukon. Vajon én is belépek velük együtt? Most van itt az idő, hogy biztosítsuk helyünket a mennyben, ha vágyunk rá!

"Amikor felvirrad a nagy nap, és az Úr szentjei bevonulnak a városba, közöttük leszek?"


A második világháború idején sok amerikai ragadt Szingapúrban. Bár az amerikai kormány segítséget nyújtott, nehezen tudtak kijutni onnan a háború okozta viszontagságos körülmények miatt. Egy napon egy finom, jól öltözött férfi sétált be az amerikai követségre, és azt kérte, hogy minél hamarabb vigyék ki az országból. A nagykövet megkérdezte, van-e útlevele. Nincs - válaszolta a férfi. Nem amerikai állampolgár? - Nos, soha nem voltak hivatalos irataim, de egész életemben az Államokban laktam. Ott van a vállalkozásom és a bankszámlám is. Szeretem Amerikát. Amerikai vagyok. - Sajnálom, de semmit sem tehetek önért. Ha nem amerikai állampolgár, nem tudok segíteni. A férfi mély csalódottsággal szívében hagyta el a követséget.

Nem sokkal később egy másik férfi jelent meg, elnyűtt ruhában. Erős akcentussal beszélt. Kérte, hogy juttassák ki őt Szingapúrból, a következő repülőjárattal. A nagykövet tőle is az útleveléről tudakozódott. A férfi átnyújtotta neki az iratot, és elmondta, hogy azelőtt állíttatta ki az okmányt, hogy elutazott Amerikából. A nagykövet kezet nyújtott neki, és így szólt: — Az Egyesült Államok kormánya teljes hatalmával ön mellett áll, és biztonságban kimenekítjük ebből az országból. A történetben szereplő mindkét férfi szerette Amerikát. Mindketten amerikainak vallották magukat, de csak egyiküknek volt útlevele. Csak egyikük tudta biztosítani helyét. Szeretnéd, ha biztos helyed lenne a mennyben?

Akkor állampolgárságot kell szerezned.

Ne késlekedj, tedd meg most, és amikor eljön az a nap, csatlakozhatsz Isten népéhez, amely minden korban megtalálható volt a földön. Velük együtt lakhatsz majd a gyönyörű városban az előzőekben leírt ideális körülmények között. Ragadd meg ezt a mindennél drágább lehetőséget!

Joe Crews "Jövendő lakhelyünk, a menny" című írása alapján.
Nincs többé betegség, halál II.  


Ezeket is ajánljuk


# Hit-bizalom # Menny # Archívum

Meg fogjuk ismerni egymást

Vissza az eredeti tervhez II.

Hús-vér emberek