NINCS TÖBBÉ BETEGSÉG, HALÁL I.

Mivel nem lesz betegség, fájdalom és halál, néhány foglalkozásra már nem lesz szükség. Nem kellenek majd orvosok, ápolók, temetkezési vállalkozók. Nem lesznek biztosítási ügynökök sem, hiszen kivel is kötnének üzletet? Minden anyagi gond megszűnik.Egyetlen olyan kérdés sem létezik majd az új földön, amely korábban gyötrelmet, szomorúságot okozhatott nekünk. A szentek közössége örökre elfelejti majd ennek az életnek a gondjait és keserveit. Azok miatt sem leszünk szomorúak, akiket egykor szerettünk, de ott nem lesznek velünk? Kétség sem fér hozzá, hogy sírni fogunk, amikor szembesülünk hiányukkal. Ám Isten letöröl majd minden könnyet szemeinkről. A Biblia egyik leghatalmasabb ígéretét a Jelenések könyve 21:3-4-ben találhatjuk:

"És hallék nagy szózatot, amely ezt mondja vala az égből: Ímé az Isten sátora az emberekkel van, és velők lakozik, és azok az ő népei lesznek, és maga az Isten lesz velük, az ő Istenük. És az Isten eltöröl minden könnyet az ő szemeikről: és a halál nem lesz többé; sem gyász, sem kiáltás, sem fájdalom nem lesz többé, mert az elsők elmúltak. "

Hát nem csodálatos? Ha a menny csak ennyi lenne, mint amiről ez a két vers ír, számomra ez is elég lenne ahhoz, hogy vágyakozzam oda! Ugye neked is ez a véleményed? Nincs többé ok a szomorúságra, elmúlik fájdalom, halál, soha többé nincs elválás.

Ézsaiás könyve 33:24-ben mást is olvashatunk még az új földön élőkről: "És nem mondja a lakos: beteg vagyok!" Igen, ezen a földön az emberek megbetegszenek, ám a mennyben törölhetjük szótárunkból ezt a kifejezést. Egyszer s mindenkorra eltűnik minden betegség. Még a kérdést sem fogjuk feltenni soha: "Hogy vagy ma reggel?" Tudni fogjuk, hogy mindenki jól van, egészséges és boldog. Minden arcon ott ragyog majd

a halhatatlan ifjúság mosolya.

Senki sem fogja átélni többé a kétségbeesést, amikor szerettei szenvedését vagy haláltusáját látja.

Mivel nem lesz betegség, fájdalom és halál, néhány foglalkozásra már nem lesz szükség


Mindennél jobban vágyom egy ilyen boldog országban élni! Isten új királyságában a gyermekek biztonságban lesznek. Hadd osszam meg a szülőkkel azt az örömet, hogy gyermekeiket nem fogja az a veszély fenyegetni, hogy elüti őket egy autó! Micsoda vígasz ez Istentől! Soha nem felejtem el azt a szörnyű képet: egy kislány fekszik éppen az út közepén, louisville-i evangélizációnk idején gázolta halálra egy autó. Mindmáig nem tudtam kitörölni emlékezetemből a kislány összetört testének látványát.

A Biblia elmondja, hogy gyermekek is lesznek az új földön. Az utcákon fognak játszadozni, és soha nem esik bántódásuk. "És megtelnek a város utcái fiúkkal és leányokkal, akik játszadoznak annak utcáin" (Zak 8:5). Milyen békés, idilli kép! Szülőkként hányszor hallottuk már gépkocsifék csikorgását. Ilyenkor megfagy ereinkben a vér, s torkunkban dobogó szívvel rohanunk az ablakhoz, hogy megbizonyosodjunk róla, nem a mi gyermekünk van ott kinn az utcán. Az új földön soha nem kell amiatt aggódnunk, hogy gyermekeink netán nincsenek biztonságban. Még ha az élet folyójának partján játszanak is, nem kell féltenünk majd őket. Nem esnek bele a vízbe, és nem fulladnak bele. "Nem árt és nem pusztít szent hegyemen senki - mondja az Úr." (Ézs 65:25). A gyermekek felnőnek, mint kis borjak az istállóban, és mi, felnőttek is növekedni fogunk.

Az Úr lelki és intellektuális, vagyis értelemben való növekedést ad számunkra.

S most valami olyat szeretnék elmondani, amit nem tudok a Bibliából bizonyítani. Nincs olyan igehely, amely ezt a gondolatomat alátámasztja, úgyhogy egyet is lehet vele érteni, de el is lehet vetni. Úgy vélem, lesz egy kis nehézségünk kezdetben, amikor Ádámmal beszélgetünk. Őt Isten a saját képére teremtette, a mi szellemi képességeinket viszont a bűn hatezer esztendeje alatt öröklött hajlamaink eltompították. Fejlődésre lesz szükségünk, hogy utolérjük Ádámot, de gyorsan fogunk tanulni.

Semmi kétség nem férhet hozzá, hogy testi értelemben is növekedünk majd. Ádám sokkal magasabb és erősebb volt, mint bármelyik ma élő ember. A Biblia tanulsága szerint azokban a napokban óriások laktak a földön. Mózes első könyvében például egy több mint három méter magas emberről beszél a Szentírás. Ádám és Éva minden bizonnyal még ennél is termetesebbek, úgy négy-négy és fél méter magasak voltak. Hiszem, hogy a bűn átkát teljességében és véglegesen elveszi Isten, amint képmása bennünk is újra megmutatkozik. Természetfeletti érzés lesz odasétálni Adámhoz, az emberi nemzetség hatalmas óriásához, és kezet nyújtva bemutatkozni neki: "A nevem Crews." Ádám lehajol hozzám, és szelíden rám néz, mint egy kisgyermekre: "Az enyém pedig Ádám." Nagyon szeretnék megismerkedni vele!

Joe Crews "Jövendő lakhelyünk, a menny" című írása alapján.
Városi kastélyok, vidéki birtokok Nincs többé betegség, halál II.


Ezeket is ajánljuk


# Hit-bizalom # Menny # Archívum

Meg fogjuk ismerni egymást

Soha nem látott szépség és boldogság

Nincs többé betegség, halál II.