A SZERETET HÁROM FAJTÁJA 1/2.

Béla úgy gondolta, egyszerre három lányba is szerelmes! Kati ugyanabba a gyülekezetbe járt, mint ő, és gyakran látták egymást istentiszteleteken. Ez a lány valahogy más volt, mint a többi. Egészen alávetette magát Urának, önzetlen volt, mindig gondolt másokra. Mikor Béla vele volt, a fiúnak nemes gondolatai és fennkölt álmai támadtak. Felbuzdult, hogy tegyen valamit másokért és Uráért.Aztán ott volt Zsuzsi. A szomszédban lakott, együtt nőttek fel. Mindent meg tudott vele beszélni. Jól sportolt és jó volt vele időzni. És ami a legfontosabb, megértette Bélát. Mikor tanácsra szorult, vagy meg akarta beszélni valamely gondját, rögtön Zsuzsihoz fordult. Noha nagyon szerette, soha nem csókolta volna meg. Még csak eszébe sem jutott ilyesmi. Zsuzsit mint barátot szerette.

A harmadik lány Linda volt. Ő igazi bomba nő volt. Nem csak szép arcú, de csodás alakú is. Béla büszkén feszített mellette, ha valahova elkísérte. De amikor találkoztak, a fiúnak nem jutott eszébe semmi, amiről szívesen beszélgetett volna vele. Csak testi vonzódásról volt szó.

Béla három "szerelme" azt példázza,
hogy valóban többféle szeretet létezik.

A szeretet három fajtája
A legtöbb fiatal arról álmodik, hogy a házassága boldog és sikeres lesz. Persze nem könnyű ilyen házasságot kötni. Sőt, minden második házasság válással végződik. Ez azt jelenti, hogy akik szerelmesnek hitték magukat, hamar kiábrándultak egymásból, megkeseredtek, boldogtalanná lettek, és véget akartak vetni a házasságuknak. Vajon a házasság nem más, mint egy nagy szerencsejáték, ahol a legtöbb pár vesztesként és egymást gyűlölve végzi, míg csupán néhány szerencsés személynek sikerül jó kapcsolatot létesítenie?

Nem, ez egyáltalán nem így van. Vannak bizonyos meghatározói a boldog házasságnak. A boldog házasságban a szeretet három fajtája található. Könnyebben megértjük ezt, ha egy háromből álló piramist képzelünk magunk elé. A piramis alapja egy különleges szeretet, amit "agape" szeretetnek hívunk. A középső a barátság szeretete, a legfelső pedig a testi vagy nemi szeretet. Vizsgáljuk meg ezt a háromféle szeretetet. Kezdjük az "agape" szeretettel.

Agape szeretet
Azért használjuk ezt a görög szót, mert a magyarban nincs rá kifejezés. Mi az agape szeretet? Ez a szeretet azon formája, amely adni és áldozni kész egy másik személyért, annak a legjavát keresve. Az agape szeretetnek két fő tulajdonsága van:

1. Teljesen önzetlen - azt keresi, ami a legjobb annak, akit szeret.
2. Elkötelezett szeretet - bármi történjék is, a szeretete megmarad.

A Korinthusiakhoz írt első levél 13. fejezetét úgy is nevezzük, hogy "a szeretet himnusza", mert elmondja, hogyan cselekszik az agape szeretet:

"A szeretet türelmes, jóságos; a szeretet nem irigykedik, a szeretet nem kérkedik, nem fuvalkodik fel. Nem viselkedik bántóan, nem keresi a maga hasznát, nem gerjed haragra, nem rója fel a rosszat. Nem örül a hamisságnak, de együtt örül az igazsággal. Mindent elfedez mindent, hisz mindent remél, mindent eltűr. A szeretet soha el nem múlik."

Az agape szeretet nem csupán csodálatos érzés, hanem határozottan függ az akarattól is. Az agape szeretet bámulatos tulajdonsága, hogy ha úgy döntesz, hogy valakit önzetlenül szeretni fogsz, és kedvesen bánsz vele, egy idő után kifejlődik a szeretet iránta. Isten adott egy csodálatos helyet, ahol gyakorolhatjuk az agape szeretetet. Ez a hely az otthonunk. Ha családban élsz, Isten azt akarja, hogy kezdj el önzetlen szeretetet tanúsítani a családtagok iránt. Ne feledd, nem kell megvárnod, míg valóban szeretetet érzel irántuk. Úgy dönthetsz, hogy szeretni akarod őket, és máris önzetlenséget tanúsíthatsz irántuk.

Ez kitűnő gyakorlat a házasságra.

Bármely leány vagy fiú kedvesen bánhat azzal, akivel házasodni készül. Ezt diktálja mindkettőjük érdeke. De amint összeházasodnak és jönnek a szürke hétköznapok, felszínre kerül az alapvető természetek. Ha önzők és csak a maguk érdekét tartják szem előtt a jelenlegi családjukban, ugyanígy járnak el a házasságban is.

A fiatalok egyik legnagyobb hibája, hogy sietve összeházasodnak, mert nem bírják tovább otthon. De amíg nem tanulsz meg otthon élni, elfogadni és szeretni a többi családtagot, nem vagy kész a házassága sem.Mielőtt házassága gondolnál, meg kell vizsgálnod, vajon agape szeretettel szereted választottadat, és ő is érez-e hasonló szeretetet irántad.

A boldog házasság nem két tökéletes ember házassága, akiknek az útja véletlenül keresztezte egymást, és összeházasodtak. Senkiről sem mondható el, hogy tökéletes lenne. A tökéletes házasság két tökéletlen ember közt jön létre, akik önzetlenül és elkötelezetten szeretik egymást. Az agape szeretet nem vak: látja a másik hibáit, de szeretettel elfedi azokat. Az agape szeretet önzetlen, elkötelezett szeretet. Nélkülözhetetlen a boldog házassághoz.

Ha igazán szeretsz valakit, nem próbálod mindenáron megváltoztatni őt. Elfogadod, és úgy szereted, ahogy van. Az agape szeretet ezt mondja: "Bármi történjék is, szeretlek, és mindig szeretni foglak." Ugye érthető, miért olyan létfontosságú ez a szeretet egy boldog és sikeres házasságban? Az agape szeretet nem csak a házasságra érvényes. Mindenki iránt ezt a szeretet kell kifejlesztenünk. Isten szeretete mindenkire kiterjed. Neki mindenki nagyon drága. Mindenkit magába foglal szeretete. Ugyanezt kell tennie a mi szeretetünknek is. Isten az agape szeretet tökéletes példáját adta. Odaadta Fiát, hogy meghaljon a kereszten a bűnösökért, közöttük érted is meg értem is. A Biblia ezt mondja:

"Isten azonban abban mutatta meg rajtunk a szeretetét,
hogy Krisztus már akkor meghalt értünk, amikor bűnösök voltunk."
(Róma 5,8)

Az agape szeretet legjobb példája Isten értünk meghalt Fia.

Forrás: kifinet.hu
Mi a szerelem? 2/2. A szeretet három fajtája 2/2.


EZEKET OLVASTAD MÁR?

Bölcs választás 1/2.

A nemi ösztön 1/2.

Mi a szerelem? 2/2.


Szólj hozzá!
Csak azután érhető el a facebook like és comment plugin, hogy bekapcsoltad a facebook beállításoknál a "nem kötelező cookie"-kat!