ÁTFORMÁLÓ KÜLDETÉS

Isten egyháza olyan közösség, ahol olyan hívőket találhatunk, akik mellett otthon érezhetjük magunkat, és egy olyan hely, ahol növekedni lehet. Az ApCsel 2:42–47 verseiben, a közösségben végzett misszió rendkívüli példáját olvashatjuk: a tanítványok prédikáltak, ételüket, vagyonukat és társaságukat megosztották másokkal, naponta dicsértékIstent, és minden egyes nap új követőket nyertek.Hogyan válhat a gyülekezeti család egy biztonságos, gondoskodó közösséggé, ahol az új hívők növekedni tudnak, és felfedezhetik a saját szolgálati területüket? Minden azzal kezdődik, hogy minden erőnkkel Jézusra figyelünk. A keresztényeknek nemesebb életet kell élniük annál, mint amilyet sokan közülük élnek. A keresztény élet Krisztus által újjátett élet. Csak azok tudnak ilyen életet élni, akik állandóan Krisztust szemlélik, hiszen Ő az, aki teljes kegyelemmel és igazsággal. Őt szemlélve átváltozunk. Csakis Isten tudja véghezvinni, amit szeretne az Ő egyházával. És látása van arról, hogy mit szeretne, mi történjen az egyházzal: hogy minden tagja együtt növekedjen és dolgozzon.

Egy olyan egyház legyen, ami "szeretetben épül." (Efézus 4:16)

Mit tehetünk azért, hogy ez megtörténjen? Hogyan lehetünk Isten egyháza, ahol a tagok növekedni tudnak, és aktív résztvevői lehetnek az egyház életében, szolgálatában és missziójában? A Biblia szerint öt dolgot:

Hogyan válhat a gyülekezeti család egy biztonságos, gondoskodó közösséggé, ahol az új hívők növekedni tudnak?


1. Erősítsük meg az új tagokat Krisztussal való kapcsolatukban! Segítsük őket az igazság megértésétől továbblépni, hogy növekedni tudjanak a Krisztussal való kapcsolatukban! Szükségük lesz valakire, aki segít nekik abban, hogyan imádkozzanak, és hogyan tanulmányozzák a Bibliát olyan módon, hogy az segítsen a Jézusban való növekedésben. (1Thesszalonikabeliekhez írt levél 2:7)

2. Tegyük gyülekezeti családunkat olyan közösséggé, ahol az új tagok biztonságban érezhetik magukat: biztonságban növekedhetnek, biztonságban küzdhetnek, vagy akár biztonságban kudarcot vallhatnak. Azokat, akik szenvednek vagy küzdenek valamivel, Krisztus testének többi tagja tudja segíteni, miközben egy úton járunk és felemeljük egymást. (1Thesszalonikabeliekhez írt levél 5:11)

3. Segítsük az új hívőket (és a régi hívőket) abban, hogy megtalálják a kapcsolatot a tantételbeli igazságok és Jézus között. A tantételek akkor válnak igazán fontossá, amikor abban segítenek minket, hogy jobban megismerjük Jézust és növekedjünk benne. (János 14:6)

4. Bátorítsuk az új tagokat arra, hogy megosszák történetüket; azt a történetet, ahogyan Jézus munkálkodik az életükben. A mi küldetésünk az, hogy segítsünk másoknak megismerni Jézust, és megtanítsuk, hogyan járjanak vele. Az a legjobb, ha elmondjuk nekik, mit tett Jézus értünk. (Lukács 8:39)

5. Bátorítsuk az új, és a jelenlegi tagokat, hogy vegyenek részt a szolgálatban! Kérjük meg őket, hogy fedezzék fel, milyen terület érdekli őket, mi lehet a szenvedélyük, és fedezzék fel azt is, milyen terület az, amiért aggódnak, vagy teher a számukra. Ezután segítsünk nekik megtalálni, hogy a szolgálatban milyen talentumaikat tudják használni! Találjunk nekik olyan partnert, aki már részt vesz a szolgálatban! Segítsünk nekik a fejlődésben és abban, hogyan használják lelki ajándékaikat a szolgálatban. Ezután lépjünk hátrébb, és nézzük, mit fog tenni Isten! (Efézusbeliekhez írt levél 4:11)

Istennek van egy álma az Ő egyházáról. Te és én is részei vagyunk ennek az álomnak. Isten arra szeretne használni minket, hogy segítsünk másoknak is élő részévé válni az Ő álmának.

A Hetednapi adventista egyház 2016. őszi imaheti anyagából
Misszió meggyőződéssel Elvégzett küldetés


Ezeket is ajánljuk


# Hit-bizalom # Szivboljovo # Archívum

Elvégzett küldetés

Minden hívő a misszióban

Istentől kapott küldetés