CSALÁDTAGKÉNT SZÓLÍTHATJUK MEG

Az Isten mint Atya-motivum az egész Biblián végigvonul. Ő minden élet teremtője, gyermekeinek védelmezője. Az Ószövetségben megszólításának lehetőségei között a következők is szerepelnek: "csodálatos, tanácsos, erős Isten, örökkévalóság Atyja". (Ésa 9:6)Erős, mindenható és minden körülmények között a Gondviselőnk. Összegezve Ő a világegyetem ura, aki mindent a mennyből kormányoz. Ettől függetlenül személyesen közeledhetünk hozzá mint Atyánkhoz. Még pontosabban megfogalmazva: a Mi Atyánk ámulatba ejtő üzenete az, hogy Isten gyermekeiként vagyunk számon tartva.

"Lássátok, milyen nagy szeretetet adott nékünk az Atya, hogy Isten fiainak neveztetünk." (1jn 3:1)

Isten hajlandó bennünket családjába fogadni! Milyen csodálatos igazság. A Mi Atyánk üzenete az, hogy az örökség a mienk, melyet Krisztus által ajándékozott nekünk, és mi a mennyei család tagjai lehetünk. A Biblia elmondja:

"Ha azért ti gonosz létetekre tudtok a ti fiaitoknak jó ajándékokat adni, mennyivel inkább ád a ti mennyei Atyátok jókat azoknak, akik kémek tőle?" (Mt 7:11)

Úgy fordulhatunk Atyánkhoz, hogy Ő a legértékesebbet ajándékozza nekünk.

Amilyen könyörülő az atya a fiakhoz, olyan könyörülő az Úr az Őt félők iránt


A Mi Atyánk mondanivalója a szeretet.

Ő az, akinek a szeretetéért könyöröghetünk akkor is, amikor megfenyítenek. A Példabeszédek 3. fejezetének 12. versében így olvashatjuk:

"Mert akit szeret az Úr, megdorgálja, és pedig mint az atya az ő fiát, akit kedvel."

Hozzávehetjük a 103. zsoltár 13. versét is:

"Amilyen könyörülő az atya a fiakhoz, olyan könyörülő az Úr az Őt félők iránt."

Ez azt is jelenti, hogy mi férfi- és nőtestvéreink családjába tartozunk, és imával fordulhatunk Atyánk felé. Ő nemcsak az én Atyám, hanem a te Atyád is. Ugyanakkor van még valami más is, amiért annyira nagyszerű minta ez számunkra. Figyeljük meg, a példaimában az én szó nem szerepel.

Jellemző, hogy mi minduntalan így imádkozunk: én, engem: de ebben az imában többes számra utaló névmás szerepel. Sajnos napjaink kultúrájában minden a feje tetejére állt, és a fontossági sorrend így alakul: én, a barátaim és azután Isten. A Bibliában viszont ez a sorrend pontosan fordítva működik:

Szeresd Istened, felebarátodat, majd önmagadat.

Könnyen megjegyezhető a JFE rövidítés segítségével: azaz Jézus, a Felebarátom és Én magam.

Doug Batchelor Teach Us to Pray című könyve alapján
Bevezető a tanulmányba Ki vagy a mennyekben


Ezeket is ajánljuk


# Hit-bizalom # Tanitsima # Archívum

Mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség

Add meg nékünk ma!

Ámen!