KI VAGY A MENNYEKBEN

A mintaima jelzi azt is, hogy valójában milyen közel, illetve milyen távol van tőlünk az Atya. A Mi Atyánk igen bensőséges közelségre, a "mennyekben" viszont meglehetősen nagy távolságra utal. Isten messze van tőlünk.Igen, elszakadtunk az Úrtól, és ezt el is ismerjük, amint ezt mondjuk: A mi problémánk az, hogy mi itt vagyunk, a mi Istenünk pedig ott. De mi eredményezte ezt az elszakadást? Ésaiás ezt mondja:

"Hanem a ti vétkeitek választanak el titeket Istenetektől,
és bűneitek feélezték el orcáját tielőttetek, hogy meg nem hallgatott."
(Ésa 59:2)

Az Édenben a Teremtő keresni kezdte Ádámot: "Hol vagy?" Imáinkban megvalljuk, hogy távol vagyunk az Úrtól, ugyanúgy, ahogy Ádám is elrejtőzött Isten elől. És mi is kiszakadtunk az Édenből.

A mintaima jelzi azt is, hogy valójában milyen közel, illetve milyen távol van tőlünk az Atya


De van reménységünk
Tudatosítani kellene magunkban, hogy a Biblia első három fejezete mondja el, hogyan jött be a bűn a kígyó által, hogyan szakadtunk ki az Édenből, az utolsó három fejezet pedig arról szól, hogyan lesz elpusztítva a kígyó, hogyan lesz helyreállítva az Éden, és hogyan fogunk Istennel ismét egyesülni. Egy másik ok a "ki vagy a mennyekben" kifejezés létezésére az az, hogy különbséget kell tennünk a földi és a mennyei atyánk között. A földi apák emberi voltukból adódóan esendőek, bűnösek.

A mennyei Atya tökéletes.

Mindnyájan hajlamosak vagyunk ösztönösen, tudat alatt rávetíteni a mennyei Atyára a földi apával való kapcsolatunkat. Akinek földi atyja túlságosan engedékeny volt, azt gondolja, a mennyei Atya is túlságosan megengedő. Akinek földi atyja erős, korlátozó egyéniség, annak számára viszont Isten egy követelőző bíró. Ez el kell, hogy gondolkodtasson minket.

Sok időt kell töltenünk imával, hogy kérjük Istent, tegye jóvá a gyermekeink ellen elkövetett hibáinkat. A Bibliában mégis ez áll: "Mi Atyánk, ki vagy a mennyekben." Ezzel arra szólít fel bennünket, hogy tekintsünk túl megsebzett emberi kapcsolatainkon, és legyünk tisztában azzal, hogy Ő a tökéletes minta számunkra, és hozzá közvetlenül fordulhatunk.

Istent ne a családunkban szerzett tapasztalataink törött üvegén keresztül szemléljük!

Doug Batchelor Teach Us to Pray című könyve alapján
Családtagként szólíthatjuk meg Szenteltessék meg a Te neved!


Ezeket is ajánljuk


# Hit-bizalom # Tanitsima # Archívum

Add meg nékünk ma!

Bocsásd meg a mi vétkeinket!

Bevezető tanulmányba