BEVEZETŐ A TANULMÁNYBA

Többet kell imádkoznunk, úgy gyülekezetként, mint személyes életünkben is. Az ima rendkívül fontos. Minden eszmélés, ébredés akkor kezdődik, ha térdre ereszkedünk. Példa erre pünkösd, amikor a Szentlélek kitöltetése megtörtént, azután, hogy Jézus új egyháza tíz napon át imádkozott."Miután könyörögtek, megmozdult a hely, ahol egybegyűltek; és beteltek mindnyájan Szentlélekkel, és az Isten beszédét bátorsággal szólták." (Csel 4:31)

Alapvető feladat
Charles Spurgeon ezt írta: "Az ima az a szó, ami az összes keresztény erényt magába foglalja." A keresztények egyik legfontosabb feladata az ima, azaz a közvetlen kapcsolat kialakítása Istennel.

William Kerry, a Burmában, Indiában, majd a Karib-térségben szolgáló misszionárius eredetileg cipészmesterként dolgozott. Az emberek néha bírálták amiatt, hogy szakmáját "elhanyagolja", túl sok időt szentel az imáknak, fohászoknak, a hálaadásnak. Válasza így hangzott:

"A cipészmesterséget mellesleg csinálom, és csak arra jó, hogy fedezzem a költségeim, a fő foglalkozásom viszont az imádkozás." És Isten igen jól fel tudta használni őt, sokakat megtérített általa. Luther Márton ezzel a témával kapcsolatban így nyilatkozott: "Ahogy a szabók szakmájukból eredően ruhákat kell, hogy varrjanak, a keresztények fő foglalatossága pedig az imádkozás legyen."

De hogyan imádkozzunk?
Sokszor teszik fel nekem ezt a kérdést, de az igazság az, hogy még nekem is kérnem kell:
"Uram, taníts engem imádkozni!" A tanítványok tekintetüket az imádkozásból visszatérő Jézusra szegezve ugyanezt kérték. A Mester arca sugárzott a mennyei fénytől, a Szentlélek hatása alatt állt. Nem csoda, hogy a tanítványok könyörögni kezdtek: "Taníts minket imádkozni."

A keresztények egyik legfontosabb feladata a közvetlen kapcsolat kialakítása Istennel


Pedig egész életükben templomba jártak, imák százait mondták el, papjaikat hallhatták nem egyszer, amint azok fennhangon imádkoztak. Ettől független amikor meglátták Krisztust, tudták, hogy valami hiányzik könyörgésükből.

Ugyanaz hiányzott, ami a legtöbbünk imájából.

Sajnos kevesen tudják közülünk, mit jelent imádkozni. Meglehet, az ajándékok közül, amelyekkel rendelkezünk, az imát hanyagoljuk el a leginkább. Pedig az imádkozás ajándékára minden kereszténynek szüksége van, mert ez a lélek lélegzetvétele. Jézus így fejezte ezt ki:

"Nincs néktek, mert nem kéritek." (Jk 4:2)

Nem azt mondta, hogy soha nem imádkozunk, hanem azt, hogy nem jól kérünk. Nos, akkor hogyan kérjünk?A válasz keresése közben talán a legcélravezetőbb, ha először is megnézzük, milyen példát adott számunkra az Úr, azaz megnézzük a Jézus imájaként ismert fohászt. Természetesen ez az elnevezés megtévesztő, mert valójában ez nem a Mester imája. Krisztus így fogalmazott:

"Ti azért így imádkozzatok." (Mt 6:9)

Igen, ez ténylegesen a tanítványok imája. Természetesen számunkra is mintául szolgál. Tanulmányozzuk tehát a "mintaimát", és megtudhatjuk, hogyan szeretné az Úr, hogy közeledjünk hozzá.

Az ima felépítése
A mintaima hét kérésből áll, és szerkezetileg igen nagy hasonlóságot mutat a Tízparancsolattal. Az első három kérés függőleges irányultságú, Isten felé fordulás; a második négy pedig vízszintes irányultságú, embertársainkhoz való viszonyulásunkat fejezi ki. Jól tudjuk, az első nagy parancsolat üzenete az, hogy szeressük az Urat, a második nagy parancsolaté pedig, hogy szeressük felebarátunkat.

Imáinkban ehhez hasonlóan elsőként az Urat kell megszólítanunk, életünkben az ő tanácsolása, az ő akarata kell, hogy mindenek felett álljon. Természetesen földi kapcsolatainkat sem szabad elhanyagolnunk, ezért nem maradhattak ki ezek sem Jézus mintaimájából sem.

Doug Batchelor Teach Us to Pray című könyve alapján
  Családtagként szólíthatjuk meg


Ezeket is ajánljuk


# Hit-bizalom # Tanitsima # Archívum

Mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség

Állhatatosság az imában

Bocsásd meg a mi vétkeinket!