SZENTELTESSÉG MEG A TE NEVED!

Így közelítsünk Istenhez, mert Ő a mi mennyei Atyánk. Első kérésünk hozzá: "szenteltessék meg a Te neved". Az Úr neve központi szerepet ját szik a jó és rossz nagy küzdelmében. A megváltási terv célja Isten dicsőségének megvédelmezése.A Gonosz meggyalázta a Mindenható nevét. Hallottunk már ilyen kérdést: Ha Isten a szeretet, miért halnak meg ártatlan gyermekek? A biztosító társaságok a földrengéseket, az árvizeket, és az összes természeti katasztrófát mind Istennek tulajdonítják. Milyen híre van az Úrnak?

A kísértő mesterien tudja gyalázni Atyánk nevét.

Isten jóságos, csodálatos, kegyelmes, szeretete hosszútűrő; Sátán viszont olyan rosszindulatú, közömbös zsarnokként állítja elénk, aki önkényesen bünteti teremtményeit. A Gonosz meggyalázza Isten nevét.

Az Úr kegyelméből a kereszténynek azt kell célul kitűznie, hogy minden erejével védelmezi az Ő nevét, és megmutatja, milyen is Isten valójában. Sajnos azért kell ajkunkról felhangoznia a "szenteltessék meg a Te neved" kérésnek, mert tökéletlenek vagyunk ezen a téren is. A Bibliában az is tetten érhető, hogy népének tagjai sokszor többet ártanak nevének, mint a leghitetlenebb pogányok. És sajnos mindez nem sokat változott az ókor óta.

Az Úr neve központi szerepet ját szik a jó és rossz nagy küzdelmében


Ne feledjük, a Mi Atyánk imádsága a Tízparancsolat tükre. Vegyük a harmadik parancsolatot:

"Az Úrnak, a Te Istenednek nevét hiába fel ne vedd;
mert nem hagyja azt az Úr büntetés nélkül, aki az Ő nevét hiába felveszi."
(2Móz 20:7)

Hiába felvenni Isten nevét csak egy része a parancsolat megszegésének. A Mindenható nevének felvétele ahhoz hasonlítható, mint mikor házasságkötéskor a feleség felveszi a férje nevét.

Amikor megkeresztelkedünk, felvesszük Krisztus nevét, de ha ezután gonoszul élünk, hiába történt az egész. Vajon kik ártanak az ügynek többet: a pogányok vagy azok a gyakorló keresztények, akik azonosulnak a világgal? A keresztényeknek Isten jóságát kellene hirdetniük, de nagyon sok esetben inkább ártanak neki. Szerte a világban azt láthatjuk, hogy a magukat vallásosaknak vallók lerohannak más nemzeteket, sőt le is gyilkolják áldozataikat, ahogy ez történt például Írországban, Afrikában vagy Horvátországban.

Milyen következménye van ennek Isten nevére nézve? Jézus azt mondja:

"Szeressétek ellenségeiteket!" (Mt 5:44)

Krisztus nevét azok miatt rágalmazzák, akik az Ő nevét hiába felveszik. Tehát a "szenteltessék meg a Te neved" kérés Isten felé, hogy segítsen nekünk nevének szóval és tettel történő megdicsőítésében.

Doug Batchelor Teach Us to Pray című könyve alapján
Ki vagy a mennyekben Jöjjön el a Te országod!


Ezeket is ajánljuk


# Hit-bizalom # Tanitsima # Archívum

Egy magasabb akarat

Szabadíts meg a gonosztól!

Mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség