JÖJJÖN EL A TE ORSZÁGOD!

Két ellenséges ország küzdőterén állunk. Az ellenség elrabolta a világot, mikor Ádám és Éva eljátszotta a jogot Isten ajándéka, a Föld felett. Azóta egyetlen lehetőség maradt az Úr gyermekei számára: "Keressétek Isten országát!" (Mt 6:33)Természetesen Isten országáról szólva meg kell különböztetnünk annak lelki, illetve fizikai létezését. Isten országának lelki létformájáról Lukács 17:21-ben olvashatunk:

"Sem azt nem mondják: Imé, itt vagy: Imé, amott van; mert imé, az Isten országa tibennetek van."

Amikor Jézus Krisztus a keresztsége után prédikálni kezdett, ezt mondta:

"Betölt az idő, és elközelített az Istennek országa; térjetek meg, és higgyetek az evangéliumban."
(Mk 1:15)

Ebben az értelemben Isten országa már elérhető. Ha Jézust befogadtuk a szívünkbe, Krisztus trónja a szívünkben helyezkedik el, akkor Ő onnan irányíthat bennünket. Pál ezt mondja:

"Ne uralkodjék tehát a bűn a ti halandó testetekben." (Római levél 6:12)

Inkább Jézus Krisztus uralja tetteinket és mindent, amit teszünk. Ez az az ország, amit keresnünk kell,

Isten országának kell a szívünket elfoglalnia.

"Keressétek Isten országát!."


Majd egykor a szelídek öröklik a földet, és Isten országa fogja irányítani az egész világot fizikai valóságában is. Valóban imádkoznunk kellene a "Jöjjön el a te országod" kérést, ha Isten országa már fizikai valóságában a Földön lenne? A Cselekedetek könyve 1. részében így olvashatjuk:

"Mikor azért azok egybegyűltek, megkérdezték Őt mondván: Uram, avagy nem ez időben állítod-é helyre az országot Izráelnek? Mondta pedig nékik: Nem a ti dolgotok tudni az időket vagy alkalmakat." (Csel 1:6-7)

Ekkor Jézus már készülődött visszatérni a mennybe. Dániel könyvének a központi üzenete az, hogy a világ birodalmait, annak bálványait, akár aranyból, ezüstből, rézből vagy cserépagyagból is vannak, a hegyről leszakadó kő, Isten országa fogja szétzúzni.

"És azoknak a királyoknak idejében támaszt az egek Istene birodalmat, mely soha örökké meg nem romlik, és ez a birodalom más népre nem. száll át, hanem szétzúzza és elrontja mindazokat a birodalmakat, maga pedig megáll örökké." (Dn 2:44)

Egy ideig ennek a másik országnak a követei vagyunk, és azt az országot hirdetjük, mely egy napon majd betölti a földet.

"Én azért adok néktek, miképpen az én Atyám adott nékem, országot." (Lk 22:29)

A lator a kereszten Jézushoz fordulván ezt mondta:

"Uram, emlékezzél meg énrólam, mikor eljössz a Te országodban." (Lk 23:42)

Azaz elfogadta, hogy Jézus az Úr. Azért fog Isten országába kerülni, mert Isten országa már a szívében élt. Az Isten országa kifejezés az Újszövetségben hetvenszer fordul elő. Miért? Mert két fél áll harcban egymással, Jézus és a Gonosz, aki önmagát a világ fejedelmének nevezi. Emiatt kell azért imádkoznunk, hogy jöjjön el Isten országa: először is bennünk, majd kézzel foghatóan a fizikai valóságban is.

Doug Batchelor Teach Us to Pray című könyve alapján
Szenteltesség meg a Te neved! Legyen meg a Te akaratod!


Ezeket is ajánljuk


# Hit-bizalom # Tanitsima # Archívum

Családtagként szólíthatjuk meg

Szenteltesség meg a te neved!

Az úr imája és mi