AKARSZ MEGGYÓGYULNI?

Tudj róla: Isten létezik, az ördög valóságos, és angyalok meg démonok is vannak odakint. A természetfeletti igazi. Jézus napjaiban vékony választóvonal volt a természeti és a természetfeletti között. A hívők és a pogányok annak a biztos tudatában éltek, hogy a másvilág közel van. Idővel a modern fejlődés, a tudomány és a technológia téglafalat húzott fel a vékony választóvonal helyébe, ami elszeparálta egymástól az angyalokat és az embereket.Isten a valaha volt egyik legáthatóbb kérdést valakinek a babonaság kellős közepén Jeruzsálemben, a Bethesda tavánál tette föl. A tó öt tornáca körül "feküdt a betegek, vakok, sánták, aszkórosok nagy sokasága" (János 5:3). Ott volt egy férfi, aki már 38 éve élt azon a helyen, aki felkeltette a Megváltó figyelmét. A betegek tömegéből Jézus "meglátta őt", és feltett neki egy egyszerű, talán nyilvánvaló kérdést is: "Akarsz meggyógyulni?" (János 5:6) Krisztus régi kérdése még mindig valódian cseng: "Akarsz meggyógyulni?" Hogy mondhatsz erre nemet? Hogy szállhatsz vitába ezzel? Legyen szó fizikai erőnlétről vagy ennél átfogóbb növekedésről, a felelet egy határozott igen! Viszont a férfi válasz helyett kifogások egész listájával állt elő, amivel megmagyarázta, miért nem fog sohasem valóra válni ez a lehetetlen álom: "Uram, nincs emberem, hogy amikor a víz felzavarodik, bevigyen engem a tóba; és mire én oda érek, más lép be előttem." (János 5:7) Ha egy mondatban három "engem, én, nekem"-et és egy "más"-t számolunk meg, és egyetlen "Jézus"-t sem, ott már gondok vannak. Mi rosszabb a vakságnál?

Ha vak vagy, miközben úgy gondolod, tökéletesen látsz.

A Megváltó könnyedén evett és ivott csirkefogókkal, vámszedőkkel és prostituáltakkal, de sokat küzdött az önelégültekkel. "Akarsz meggyógyulni?" Még ha a gyógyulás gondolata elképzelhetetlennek is tűnik, a legkevesebb, amit tehetsz, hogy kéred. A kérés azt feltételezi, hogy nem tudod a választ, de lehet, hogy valaki más már tudja. A bénult elme csupán azt látja, amit magadtól megtehetsz. Mások sokkal megvalósíthatóbbnak látták a lehetetlent, azzal, hogy egyszerűen megkérdezték: "Ez hogy lehetséges?" Isten úgy válaszolt egy koros házaspár gyerekről szőtt álmára, hogy kijelentette nekik: "Avagy az Úrnak lehetetlen-e valami?" (1Mózes 18:14) Mikor ahelyett, hogy a Mindenható erejére néznél, és a saját képességeidre figyelsz, saját értelmed "rejti el a tanácsot tudatlanul".

Ha vagyonos vagy, hajlamos vagy a saját forrásaidban bízni. Ez így normális. Ha erős vagy, az izmaidban bízol. Ha okos vagy, az eszedben. Ha bölcs vagy, hajlasz arra, hogy egyedül a magad logikai folyamataiban bízz meg. A gazdagságról szóló találós kérdésre a tanítványok így kiáltottak fel: "Kicsoda üdvözülhet tehát? Jézus pedig rájuk tekintvén mondta nekik: Embereknél ez lehetetlen, de Istennél minden lehetséges."
(Máté 19:25–26)

Mi a rosszabb a vakságnál? Ha vak vagy, miközben úgy gondolod, tökéletesen látsz.

Ha vágyunk valamire, akkor van elvárásunk, és ha van elvárásunk, akkor valójában reménykedünk is. Az elvárásoknak sok közük van az eredményekhez. Az első szisztematikus vizsgálatot végző pszichológus Robert Rosenthal volt, a Harvard Egyetem professzora. A tanári elvárások hatását vizsgálta az iskolai tanulók teljesítményével kapcsolatban. 1964-ben kísérletet végzett egy általános iskolában (San Franciscóban). Rosenthal találomra választott ki diákokat minden osztályból, majd azt mondta a tanáraiknak, hogy drámai növekedés várható az IQ-kompetenciájukban, ahogy ez megjósolható az új IQ-teszt alapján. Valójában nem volt semmi eltérő ezeknél a tanulóknál: Rosenthal egy velük született előnyt hazudott, hogy alátámassza az elméletét. Végül a tanárok reményei fontos hatást gyakoroltak a tanulók iskolai fejlődésében, és így kitűntek a többiek közül, ahogy azt Rosenthal megjósolta.

Ha azt mondják gyári munkásoknak, hogy érjék el a minimumot, a termelés nem fogja meghaladni az elvárásokat. De ha eltávolítják a minimumot, és az előmenetelt meg a termelést jutalmazzák, a dolgozók nagyobb teljesítménnyel reagálnak erre, mint korábban. Rájöhetünk, hogy az "elvárások törvénye" nem új látás, hanem Isten jellemének régi erénye: "Bizony, bizony mondom néktek: Aki hisz énbennem, az is cselekszi majd azokat a cselekedeteket, amelyeket én cselekszem; és nagyobbakat is cselekszik azoknál; mert én az én Atyámhoz megyek." (János 14:12)

Hiszel abban, hogy ez igaz lehet? A mesteri Tanító nem manipulációval vagy trükközéssel elért nagy dolgokra számít, hanem mivel "minden lehetséges Istennek". Ha nagyon beleragadtál saját önelégültségedbe, onnan az egyetlen kivezető út segítséggel történik. A tónál fekvő béna ember nem láthatta, hogy saját problémájának természete: önmaga. Krisztus iránti szeretetünk elmélyül, ha tanúja vagyunk annak, ahogy az Üdvözítő megpróbálja őt elérni: "Mondta néki Jézus: Kelj fel, vedd fel a te nyoszolyádat, és járj! És azonnal meggyógyult az ember, és felvette nyoszolyáját, és járt." (János 5:8–9)

Mikor erre te képtelen vagy, a Megváltó megteszi helyetted. A tanulás pillanata mindig vissza fog vinni arra a helyre, ahol megbánhatod a bűneidet, és meggondolhatod magad. Később Jézus a templomban találkozik ezzel a férfival, és "valódi gyógyulást" kínál neki, amire szüksége van: "Ímé, meggyógyultál; többé ne vétkezzél, hogy rosszabbul ne legyen dolgod!" (János 5:14)

Tényleg ezt mondta neki? A többség soha nem olvassa el a történet befejezését, mikor Krisztus kimondja a kemény igazságot. Még ha fáj is, ez gyógyíthat. A férfi "igazi bűne" az volt, hogy önmagát tekintette egyedüli forrásnak, ahelyett, hogy az Üdvözítőre nézett volna, mint egyedül lehetséges megoldásra.

Az igazság meggyógyította őt, mikor válaszolt rá, és felnézett Jézusra.

Ugyanez a Lélek szólít és hív minket is, hogy feleljünk a kérdésre: "Akarsz meggyógyulni?" A Jézus élete című könvy is megerősíti a Szentlélek kérését: "Ezek a csüggedő, küzdő emberek tekintsenek fel! Az Üdvözítő a vérén megváltottak fölé hajol, kimondhatatlan gyöngédséggel és szánalommal kérdezi: 'Akarsz-e meggyógyulni?' Azt parancsolja, hogy kelj fel egészségesen és békében. Ne várj, amíg gyógyultnak érzed magad. Higgy a szavában, és beteljesedik!" (203. o.)

Imádság
"Uram, nagyon nehezemre esik a változás. Sokkal kényelmesebb mindent úgy hagyni, ahogy van. De én fel akarok ébredni és elfogadni a hívásodat, hogy minden várakozásomat felülmúlva meggyógyíts engem."

Személyes kihívás
"Akarsz meggyógyulni?" Más szavakkal mik a ti elvárásaitok? Mik a ti legnagyobb álmaitok? Mi az a lehetetlen dolog, amit szeretnétek végrehajtani? Biztosítsatok helyet a naptáratokban egy éleslátással eltöltött időre Istennel. Hunyjátok be a szemeteket, és imádkozzatok az Úrhoz, hogy adjon nektek bölcsességet. Majd írjátok le a jelenlegi legnagyobb álmotokat és elvárásotokat. Lehet, hogy ez csak nektek jelent valamit, például hogy el tudjátok engedni a haragotokat, ami elválaszt egy régi, jó baráttól. Vagy hogy kitűnjetek közgáz szakon, az egyetemen. Esetleg belevágjatok saját biovállalkozásotokba. Netán ti legyetek a valaha volt legjobb testvér, fiú, lány, szülő. Illetve hogy megtegyétek a magatokét, hogy megbizonyosodjatok arról, az egyházatok törődő és hívogató. Vagy misszióra szánjatok egy évet az életetekből. Ez a ti álmotok, legyen az kicsi vagy nagy, mégis méltó a megvalósításra.

Forrás: "8 kérdés, amit Isten szívesen feltenne neked" biblia-tanulmány című írása alapján.


EZEKET OLVASTAD MÁR??

A Törvényben mi van megírva?

Mit csinálsz itt?

Hol vannak a vádolóid?


SZÓLJ HOZZÁ!